Innehåll

Balans nr 8-9 2012

Noteringar: Var går gränsen för korruption?

Samtidigt som Sverige har fått en ny mutbrottslag varierar uppfattningen om vad som är tillåtet. Ungas acceptans för vad som är okej är lägre än äldres.

Sverige räknas som världens fjärde minst korrupta land, men ändå förekommer korruption. Undersökningen ”Korruption på svenska” från Ernst &Young visar att det finns stora attitydskillnader mellan män och kvinnor när det gäller representation. 52 procent av männen anser att det är okej att bli bjuden på en hockeymatch, medan endast 28 procent av kvinnorna tycker att det är acceptabelt.

– Det här är frågor som påverkas av vilken kultur och vilken generation man tillhör. Generellt sett har yngre mindre acceptans för vad som är okej, man kan säga att de har ett sundare tänkande, säger Erik Skoglund, ansvarig för Fraud Investigation and Dispute Services på Ernst &Young.

Martin Krüger, chef för KPMG Forensic, menar att Sverige anses ha en ”ärlig” kultur som bygger på förtroende. Att då jobba med kontroll blir känsligt och man vill inte gärna tro att någon avsiktligt gör fel.

– I samhället i stort skulle det behövas en dialog kring vad som är rätt och fel, säger han.

Erik Skoglund beskriver det som att den etiska kompassen behöver kalibreras då och då, och tar byggbranschen som exempel. Tidigare var det vanligt att kunna byta övertid mot varor, något som i dag är mindre förekommande. Det var också vanligt inom flera yrken att gå ut och representera efter jobbet, att ta några glas med kunderna eller åka på en Finlandskryssning med en leverantör.

– Den yngre generationen värdesätter sin fritid på ett annat sätt och är inte lika intresserad av att resa iväg med en leverantör. De är hellre hemma med familj och vänner. Detsamma gäller traditionen med julklappar. Varför ska man ge kunden dyra saker när man i stället kan sänka priset på varorna och sälja mer? Men har man levt med en viss kultur i 20–25 år, då tar det tid att tänka om, säger Erik Skoglund.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...