Innehåll

Balans nr 8-9 2012

Noteringar: Var går gränsen för korruption?

Samtidigt som Sverige har fått en ny mutbrottslag varierar uppfattningen om vad som är tillåtet. Ungas acceptans för vad som är okej är lägre än äldres.

Sverige räknas som världens fjärde minst korrupta land, men ändå förekommer korruption. Undersökningen ”Korruption på svenska” från Ernst &Young visar att det finns stora attitydskillnader mellan män och kvinnor när det gäller representation. 52 procent av männen anser att det är okej att bli bjuden på en hockeymatch, medan endast 28 procent av kvinnorna tycker att det är acceptabelt.

– Det här är frågor som påverkas av vilken kultur och vilken generation man tillhör. Generellt sett har yngre mindre acceptans för vad som är okej, man kan säga att de har ett sundare tänkande, säger Erik Skoglund, ansvarig för Fraud Investigation and Dispute Services på Ernst &Young.

Martin Krüger, chef för KPMG Forensic, menar att Sverige anses ha en ”ärlig” kultur som bygger på förtroende. Att då jobba med kontroll blir känsligt och man vill inte gärna tro att någon avsiktligt gör fel.

– I samhället i stort skulle det behövas en dialog kring vad som är rätt och fel, säger han.

Erik Skoglund beskriver det som att den etiska kompassen behöver kalibreras då och då, och tar byggbranschen som exempel. Tidigare var det vanligt att kunna byta övertid mot varor, något som i dag är mindre förekommande. Det var också vanligt inom flera yrken att gå ut och representera efter jobbet, att ta några glas med kunderna eller åka på en Finlandskryssning med en leverantör.

– Den yngre generationen värdesätter sin fritid på ett annat sätt och är inte lika intresserad av att resa iväg med en leverantör. De är hellre hemma med familj och vänner. Detsamma gäller traditionen med julklappar. Varför ska man ge kunden dyra saker när man i stället kan sänka priset på varorna och sälja mer? Men har man levt med en viss kultur i 20–25 år, då tar det tid att tänka om, säger Erik Skoglund.

Charlotta Danielsson