På Alltransport står hållbarhetsfrågor högt på agendan

Med 500 livsfarliga maskiner i trafik ute bland människor, måste man engagera sig i hållbarhetsfrågor. Det menar Henrik Åkerström, VD på Alltransport i Östergötland AB. Förra året fick företaget FARs pris för bästa hållbarhetsredovisning i kategorin små- och medelstora företag.

”Ett föredömligt exempel”, löd juryns motivering om Alltransports lättillgängliga hållbarhetsredovisning. VD-ordet som inleder den 15-sidiga hållbarhetsredovisningen är påfallande frispråkigt. Det börjar med några ord om attitydförändringarna i samhället, till förmån för hållbart tänkande, men övergår snabbt i kritik mot att offentliga upphandlingar lägger för stor vikt vid priset och för liten vikt vid hållbarhetskriterierna.

”Attitydförändringar är bra, men det fordras nu att regelsystem och det praktiska agerandet följer attitydförändringarna”, skriver Claes Egnell, dåvarande tillförordnad VD. Nuvarande VD Henrik Åkerström förvaltar samma idéarv. Han kör naturgasbil, väljer ekologisk mjölk i mataffären och menar att de yngre generationerna inte bara är mer medvetna utan också mer benägna att ställa krav på sin omgivning.

– Unga i dag är vana kravställare, de står inte med mössan i hand. Och när någonting är fel får man veta det.

Att det 75-åriga företaget i dag arbetar för fullt med att modernisera sin maskinpark och sitt varumärke, beror inte bara på att de brinner för hållbarhet – för det gör de – utan är också ett sätt att positionera sig på en marknad där konkurrensen hårdnar i takt med att kunderna blir kräsnare.

– Det enkla svaret på varför vi gör det här är att vi har runt 500 livsfarliga maskiner i trafik ute bland människor, och därför måste vi jobba med de här frågorna, säger Henrik Åkerström och tillägger:

– Vi behöver inte vinna fler tävlingar, utan det gäller att ha en balanserad och trovärdig nivå. Jag tror att det är den enda vägen att gå om man vill finnas kvar i den här branschen om 15 år.

Förhållningssättet pendlar mellan visionärt och jordnära. Han delar det med styrelseordförande Meta Ryderstedt. Tillsammans var de i Stockholm och tog emot FARs pris för bästa hållbarhetsredovisning 2011 i kategorin små- och medelstora företag. I ett kort tacktal berättade Meta Ryderstedt att hon använder hållbarhetsredovisningen som ett styrdokument i sitt samarbete med företagets VD. Några månader senare utvecklar hon sitt resonemang hemma på kontoret i Norrköping.

– Hållbarhetsarbetet följer med hela vägen från ägardirektivet till affärsplanen. För varje beslut som tas i styrelsen gör vi en kontroll-check mot våra fem hållbarhetsnycklar.

De fem nycklarna är kostnadseffektivitet, trafiksäkerhet, kvalitet, prestanda och socialt ansvar.

– Ibland blir det inte självklart ja, men då vet vi om det och får en restpost att jobba med, säger Meta Ryderstedt.

I beslutsloggen för 2011 finns 28 ”strategiskt ja” mot 5 ”strategiskt nej”.

De strategiska diskussionerna förs även med åkarna. Alltransport började, liksom många andra lastbilscentraler, som en sammanslutning av åkare i en ekonomisk förening. I mitten av 1990-talet bolagiserades företaget och åkarna är i dag aktieägare. De är allt ifrån enbilsfirmor till leverantörer av avancerade tjänster inom bygg och anläggning, miljö och fjärrtrafik samt distribution. De ekonomiska förutsättningarna att klara av olika miljöcertifieringskrav varierar stort mellan delägarna. Därutöver har alla sina individuella värderingar.

– Vi har åkarmöten där vi diskuterar sådana frågor och sedan tar vi dem vidare till våra operativa möten. Det finns en otrolig kraft i ett företag som uteslutande består av entreprenörer. Utmaningen är att samordna kraften, säger Meta Ryderstedt.

Även personalen inkluderas i diskussionen om företagets strategiska utveckling enligt de antagna värderingarna. Henrik använder sig av ”måltavlan”, som bygger på managementidén om balanserade styrkort. Måltavlan är en månadsvis uppföljning av resultat på ett antal områden. Utfallet i procent av målvärdet illustreras med en mätare. Allt under 100 procent blir rött. Nådda mål (nollresultat) blir gult och resultat som överträffar målet (plusresultat) blir gröna.

– Det är i första hand ett kommunikationsverktyg, men det fungerar också normgivande eftersom det jag redovisar här påverkar vad vi gör. Det som mäts finns, konstaterar Henrik Åkerström.

Måltavlan trycks upp i sex exemplar och på anslagstavlor och fikabord för att personalen enkelt ska kunna ta del av resultatet och diskutera utfallet.

– I sig självt berättar måltavlan ganska lite, men den leder till intressanta diskussioner runt fikaborden. Någon säger: ”Varför mäter vi bara hastighetsöverträdelser på 50-vägar när vi har mycket större problem på 90-vägar?”. Och så är samtalet igång.

För tio år sedan hade man betonat de finansiella målen mer, men i dag jämställs alla kategorier.

– Visst är det ett stort fokus på lönsamhet, men vi måste orka med de andra områdena också, säger Henrik Åkerström.

I hållbarhetsredovisningen, som är en sammanfattning av företagets styrelse- och managementarbete, presenteras resultatet i kategorierna ekonomiska mål, miljömål och sociala mål. De ekonomiska målen handlar om vinst, soliditet, omsättning och försäljning. Miljömålen mäter koldioxidutsläpp och fordonsparkens sammansättning med hänsyn till bilarnas miljöklassning. De sociala målen fokuserar främst på personalen och mäter exempelvis friskhetstal och antal utbildningstimmar.

Företagets långsiktiga mål – till 2030 – är att 50 procent av Alltransports transporter ska vara koldioxidneutrala och att indexen för nöjd kund (NKI), nöjd delägare (NDI) och nöjd medarbetare (NMI) ska vara 95 procent.

Meta Ryderstedt och Henrik Åkerström betonar att hållbarhetsarbetet inte handlar om att vara perfekt, utan om en strävan att bli bättre. Men tack vare konkreta mål har de en riktning och en samsyn i företaget.

– Det här handlar om att vi vill åt samma håll och har en samsyn, säger Meta Ryderstedt.

– Den stora frågan är om vi får betalt för det eller inte, säger Henrik Åkerström.

Får ni det?

– Nej inte ännu, men tillräckligt för att fortsätta vår strävan, säger han.

Rakel Lennartsson

Alltransport i Östergötland AB

Alltransport i Östergötland AB är en av många svenska lastbilscentraler som startade som en ekonomisk förening. Den kooperativa tanken präglar fortfarande företaget, som bolagiserades i mitten av 1990-talet.

I dag består Alltransport av 157 leverantörer som samtliga är aktieägare i bolaget. Verksamheten bedrivs på tre områden: fjärr och distribution, bygg och anläggning och tank och miljö. Den sammanlagda maskinparken består av 500 enheter. Moderbolaget har runt 40 anställda. Alla uppdrag faktureras via moderbolaget.