Innehåll

Balans nr 8-9 2012

”Det viktiga är inte vad man rapporterar utan vad man gör

Mindre företag är ofta bra på att jobba med miljöfrågor, men inte lika bra på att rapportera om dem. Åse Bäckström, hållbarhetsexpert på KPMG och ordförande i FARs arbetsgrupp för hållbar utveckling delar med sig av tips och erfarenheter.

Transportbranschen utmärker sig som en av de branscher som ligger långt framme när det gäller hållbarhet. Därför är det inte förvånande att Alltransport i Östergötland AB tog hem priset för bästa hållbarhetsredovisning 2011, i kategorin små- och medelstora företag.

– Alltransports hållbarhetsredovisning är föredömlig för att det finns en så tydlig koppling mellan affärsidé och verksamhetsmål. Som transportföretag är de ju under­leverantörer till jättemånga företag, som ställer krav på dem. På en sådan marknad är hållbarhetsarbetet en tydlig konkurrensfördel, säger Åse Bäckström.

Hållbarhetsbegreppet innefattar såväl miljö­frågor, som socialt och etiskt ansvar. När det gäller det strikta miljöarbetet ser Åse Bäckström ingen skillnad mellan vad större och mindre företag gör. Däremot är det få mindre företag som arbetar lika medvetet med rapporteringen som Alltransport har valt att göra.

– Om man redovisar beror i hög grad på vad man har för intressenter. Om intressenterna inte efterfrågar redovisningen, har den inget egenvärde. Man ska inte redovisa för redovisningens skull. Risken är att själva redovisningen blir huvudsaken, i stället för hållbarhetsarbetet, säger Åse Bäckström.

Detta är en fälla som stora företag riskerar att hamna i, men knappast små.

– Små företag gör ingenting för syns skull, utan enbart för att det är bra för affären, säger Åse Bäckström.

Det är en bra utgångspunkt för att hållbarhetsarbetet ska bli relevant och effektivt. Ett medvetet, modernt hållbarhetsarbete handlar om att identifiera de hållbarhetsrisker och möjligheter som är väsentliga för verksamheten. Inte om att rapportera på alla punkter som Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning innehåller.

– Alla företag, även små, måste jobba med hållbarhetsfrågor för att säkerställa att deras affärsmodell håller även i framtiden. Det viktiga är att man sätter upp mål och följer upp dem. Om man redovisar resultatet internt eller externt är en sekundär fråga. Men allt oftare ställs hållbarhetskrav i upphandlingsförfaranden och då kan det vara bra att ha en offentlig rapport att luta sig mot, säger Åse Bäckström.

Rakel Lennartsson

Åses tre tips

Identifiera vilka hållbarhetsfrågor som är viktiga för företaget.

Sätt upp en målbild och koppla den till styrkort som exempelvis nyckeltal. Följ upp.

Säkra att affärsmodellen håller även i framtiden – också små- och medelstora företag behöver jobba med omvärldsanalys.