Innehåll

Balans nr 8-9 2012

”Det viktiga är inte vad man rapporterar utan vad man gör

Mindre företag är ofta bra på att jobba med miljöfrågor, men inte lika bra på att rapportera om dem. Åse Bäckström, hållbarhetsexpert på KPMG och ordförande i FARs arbetsgrupp för hållbar utveckling delar med sig av tips och erfarenheter.

Transportbranschen utmärker sig som en av de branscher som ligger långt framme när det gäller hållbarhet. Därför är det inte förvånande att Alltransport i Östergötland AB tog hem priset för bästa hållbarhetsredovisning 2011, i kategorin små- och medelstora företag.

– Alltransports hållbarhetsredovisning är föredömlig för att det finns en så tydlig koppling mellan affärsidé och verksamhetsmål. Som transportföretag är de ju under­leverantörer till jättemånga företag, som ställer krav på dem. På en sådan marknad är hållbarhetsarbetet en tydlig konkurrensfördel, säger Åse Bäckström.

Hållbarhetsbegreppet innefattar såväl miljö­frågor, som socialt och etiskt ansvar. När det gäller det strikta miljöarbetet ser Åse Bäckström ingen skillnad mellan vad större och mindre företag gör. Däremot är det få mindre företag som arbetar lika medvetet med rapporteringen som Alltransport har valt att göra.

– Om man redovisar beror i hög grad på vad man har för intressenter. Om intressenterna inte efterfrågar redovisningen, har den inget egenvärde. Man ska inte redovisa för redovisningens skull. Risken är att själva redovisningen blir huvudsaken, i stället för hållbarhetsarbetet, säger Åse Bäckström.

Detta är en fälla som stora företag riskerar att hamna i, men knappast små.

– Små företag gör ingenting för syns skull, utan enbart för att det är bra för affären, säger Åse Bäckström.

Det är en bra utgångspunkt för att hållbarhetsarbetet ska bli relevant och effektivt. Ett medvetet, modernt hållbarhetsarbete handlar om att identifiera de hållbarhetsrisker och möjligheter som är väsentliga för verksamheten. Inte om att rapportera på alla punkter som Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning innehåller.

– Alla företag, även små, måste jobba med hållbarhetsfrågor för att säkerställa att deras affärsmodell håller även i framtiden. Det viktiga är att man sätter upp mål och följer upp dem. Om man redovisar resultatet internt eller externt är en sekundär fråga. Men allt oftare ställs hållbarhetskrav i upphandlingsförfaranden och då kan det vara bra att ha en offentlig rapport att luta sig mot, säger Åse Bäckström.

Rakel Lennartsson

Åses tre tips

Identifiera vilka hållbarhetsfrågor som är viktiga för företaget.

Sätt upp en målbild och koppla den till styrkort som exempelvis nyckeltal. Följ upp.

Säkra att affärsmodellen håller även i framtiden – också små- och medelstora företag behöver jobba med omvärldsanalys.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...