Innehåll

Balans nr 8-9 2012

Startskottet för FAR som en stark lobbyorganisation

FAR öppnar för en ny typ av medlemskap – basmedlemskap. Syftet är att skapa större kontaktytor mellan FAR och branschen och att involvera den yngre generationen.

Från och med nästa räkenskapsår planerar FAR att införa en ny typ av medlemskap – så kallat basmedlemskap. Detta är ett av många inslag i det förändringsarbete som gått under namnet FAR 4.0.

– Vi tar fram ett erbjudande med ett mycket spännande innehåll. Bland annat kommer FAR Komplett ingå i basmedlemskapet, självfallet också i det ordinarie medlemskapet. Blivande kvalificerade revisorer och redovisningskonsulter ska alltså kunna bli basmedlemmar på vägen mot ett ordinarie medlemskap, säger Dan Brännström, FARs generalsekreterare.

FARs ordförande Anders Bäckström tror att basmedlemskapet även gör att branschorga-nisationen får lättare att fånga upp den yngre generationen och säger att nästa steg är att titta på frågan om ett studentmedlemskap.

– Det är något som vi har stora förväntningar på. En tidig kontakt mellan FAR och studenterna kan hjälpa oss att snitsla in dem på rätt bana, och att då som medlem få tillgång till en produkt som FAR Komplett tror vi kan vara något som gör studenterna och basmedlemmarna mycket intresserade, säger han.

Förändringarna är ett led i arbetet med FARs nya vision ”Steget före – när förtroende räknas”. Tanken är att den nya visionen ska tvinga organisationen att vara mer proaktiv. FARs uppdrag är ju att hjälpa branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. Samtidigt tydliggörs branschorganisationens värdegrund genom att bokstäverna i FAR kopplas till värdegrunden: Förtroende, Ansvar, Relevans.

Dan Brännström och Anders Bäckström menar att det handlar om att satsa resurserna på rätt saker, samt att gå från en 100-kamp till en 10-kamp.

– Vi ska driva rätt frågor. Under några år har organisationen vuxit och breddats, men det har även lett till att vi blivit spretiga. Det ska vi ändra på. Det är vi som ska välja frågorna, säger Anders Bäckström.

I praktiken handlar det om att branschorganisationen ska vara en remissinstans för viktiga frågor inom prioriterade områden, men FAR vill gå ett steg längre än så. FAR ska påverka tidigt och vara en röst som gör sig hörd redan innan en fråga har kommit så långt att förslag är ute på remiss.

– Vi ska svara på frågan redan innan den ställs och vara en lobbyorganisation att räkna med, säger Anders Bäckström.

Men lobbyarbete handlar inte bara om att påverka politiker eller makthavare inom näringslivet. Dan Brännström betonar att mötet FARs medlemmar emellan är viktigt, och lyfter fram FARs branschdagar.

– Årets branschdagar 27–28 september är ett gyllene tillfälle att vara med och påverka genom att diskutera de viktiga framtidsfrågorna. Det är också viktigt att träffas och prata över byrågränserna. Hur ska vi annars veta vad vi som bransch verkligen tycker? Det som kännetecknar en profession är att man har intresse av att lyfta varandra. Därför är branschdagarna så viktiga, säger han.

Charlotta Danielsson

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...