FAR öppnar för en ny typ av medlemskap – basmedlemskap. Syftet är att skapa större kontaktytor mellan FAR och branschen och att involvera den yngre generationen.

Från och med nästa räkenskapsår planerar FAR att införa en ny typ av medlemskap – så kallat basmedlemskap. Detta är ett av många inslag i det förändringsarbete som gått under namnet FAR 4.0.

– Vi tar fram ett erbjudande med ett mycket spännande innehåll. Bland annat kommer FAR Komplett ingå i basmedlemskapet, självfallet också i det ordinarie medlemskapet. Blivande kvalificerade revisorer och redovisningskonsulter ska alltså kunna bli basmedlemmar på vägen mot ett ordinarie medlemskap, säger Dan Brännström, FARs generalsekreterare.

FARs ordförande Anders Bäckström tror att basmedlemskapet även gör att branschorga-nisationen får lättare att fånga upp den yngre generationen och säger att nästa steg är att titta på frågan om ett studentmedlemskap.

– Det är något som vi har stora förväntningar på. En tidig kontakt mellan FAR och studenterna kan hjälpa oss att snitsla in dem på rätt bana, och att då som medlem få tillgång till en produkt som FAR Komplett tror vi kan vara något som gör studenterna och basmedlemmarna mycket intresserade, säger han.

Förändringarna är ett led i arbetet med FARs nya vision ”Steget före – när förtroende räknas”. Tanken är att den nya visionen ska tvinga organisationen att vara mer proaktiv. FARs uppdrag är ju att hjälpa branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. Samtidigt tydliggörs branschorganisationens värdegrund genom att bokstäverna i FAR kopplas till värdegrunden: Förtroende, Ansvar, Relevans.

Dan Brännström och Anders Bäckström menar att det handlar om att satsa resurserna på rätt saker, samt att gå från en 100-kamp till en 10-kamp.

– Vi ska driva rätt frågor. Under några år har organisationen vuxit och breddats, men det har även lett till att vi blivit spretiga. Det ska vi ändra på. Det är vi som ska välja frågorna, säger Anders Bäckström.

I praktiken handlar det om att branschorganisationen ska vara en remissinstans för viktiga frågor inom prioriterade områden, men FAR vill gå ett steg längre än så. FAR ska påverka tidigt och vara en röst som gör sig hörd redan innan en fråga har kommit så långt att förslag är ute på remiss.

– Vi ska svara på frågan redan innan den ställs och vara en lobbyorganisation att räkna med, säger Anders Bäckström.

Men lobbyarbete handlar inte bara om att påverka politiker eller makthavare inom näringslivet. Dan Brännström betonar att mötet FARs medlemmar emellan är viktigt, och lyfter fram FARs branschdagar.

– Årets branschdagar 27–28 september är ett gyllene tillfälle att vara med och påverka genom att diskutera de viktiga framtidsfrågorna. Det är också viktigt att träffas och prata över byrågränserna. Hur ska vi annars veta vad vi som bransch verkligen tycker? Det som kännetecknar en profession är att man har intresse av att lyfta varandra. Därför är branschdagarna så viktiga, säger han.

Charlotta Danielsson