Innehåll

Karin Lindell har utsetts av regeringen till ny ordförande för Regelrådet och tar över ordförandeskapet från 1 januari 2013. Hennes huvuduppgift blir att stärka myndighetens arbete att stödja regeringen och myndigheter i arbetet med att förenkla för företag.

Charlotta Danielsson