Innehåll

Grant Thornton är uppstickaren som plockar marknadsandelar

Utmaningen i att bygga ett företag ligger i ledarskapet. Peter Bodin, VD på Grant Thornton, betonar vikten av att rekrytera rätt personer till rätt tjänst och att fortsätta att växa med rätt kunder. Förra våren passerade Grant Thornton i Sverige en miljard i omsättning.

I ungefär tre år har Grant Thornton huserat i lokalerna på Sveavägen i Stockholm. Läget är centralt, vilket är en klar fördel när företaget bjuder in till seminarier, något de ofta gör. Ett arbete som är ett led i att bygga företagets varumärke så väl som att sprida kunskap till kunderna.

Sett till omsättningsutvecklingen sedan ett antal år tillbaka är Grant Thornton enligt Peter Bodin den byrå i branschen som haft snabbast tillväxt.

– Vi är ett starkt tillväxtföretag som har tagit marknadsandelar i vårt valda kundsegment. Vi jobbar ständigt med att förbättra lönsamheten och på så sätt kan vi växa vidare och bygga ett starkt företag med fokus på ägarledda företag, säger Peter Bodin.

Grant Thornton har förändrats sedan början av 2000-talet. Då fanns cirka 40 kontor över hela landet, i dag är antalet 24. I stället väljer man att satsa på vad man kallar strategiska orter.

– Lokala kontor i större städer är kärnan i vår strategi, och vårt mål är att vara marknadsledande på de orter där vi valt att vara representerade. Kontoren är viktiga, och vi har valt att plocka bort alla filialer och renodla kontoren, säger Peter Bodin.

Att kontoren är viktiga återspeglas bland annat genom att de är huvudfrågan både på lednings- och styrelsemötena och Peter Bodin drar paralleller till hur Handelsbanken har byggt upp sin verksamhet med en stark decentraliserad kontorsrörelse med ett gemensamt arbetssätt.

Ledarskapet är i fokus inom Grant Thornton och i det arbetet spelar kontorschefen en mycket viktig roll. Peter Bodin berättar att man satsat mycket på ledarskapsutveckling och att hitta rätt person till rätt tjänst. Om inte kompetensen man söker finns inom företaget drar man sig inte för att rekrytera utifrån.

– Något som visar hur viktigt ledarskapet är för oss är att man som kontorschef utvärderas utifrån hur kontoret går. Vi tittar på kontorets tillväxt, lönsamhet, medarbetarnöjdhet, kundnöjdhet och kvalitet. Det är viktigare än individens enskilda prestation, säger Peter Bodin.

Enligt honom är just ledarskapet en av de viktigaste framgångsfaktorerna.

– Ett tjänsteföretag som säljer professionella tjänster måste ha ledare som har förmågan att entusiasmera människor som är kompetenta, duktiga och drivande. Vi behöver inte tala om för dem vad som ska göras utan ledarens roll är att få dem att fortsätta att brinna och att tycka att det är roligt att gå till jobbet.

Men för att den typen av ledarskap ska fungera krävs att företagsstrukturen är anpassad efter det. Peter Bodin beskriver Grant Thornton som öppet och prestigelöst med ett klimat som skapar delaktighet i företagets utveckling.

– Jag tror att det här engagemanget är särskilt viktigt. Vi har valt att jobba med dynamiska entreprenörer och snabbväxande entreprenörsföretag och då är förmågan att bygga relationer särskilt viktig hos våra medarbetare. En annan viktig strategi är att vi ingår i ett internationellt nätverk. Grant Thornton International är i sig självt ett dynamiskt företag med samma strategi och företagskultur och växer snabbt runt om i världen, säger han.

Grant Thornton är en byrå som är uppbyggd efter enbyrå-konceptet. Även internationellt är företaget i de olika länderna lika varandra, exempelvis arbetar man enhetligt mot sina kunder oavsett i vilket land man verkar.

– Att vi har ett gemensamt förhållningssätt gör den internationella biten spännande, säger Peter Bodin, som sedan tre år tillbaka är global ordförande för Grant Thornton International.

Att det går bra för Grant Thornton går med lätthet att se. Förra våren omsatte man för första gången mer än en miljard, och man passerade 1.000 i antalet anställda.

– Våra medarbetare trivs, vi har ett bra samarbetsklimat och ett öppet delägarskap kopplat till att jobba med vår kundmålgrupp, säger Peter Bodin.

Möjligheten att bli delägare inom Grant Thornton är större än på vissa andra byråer och det är en medveten strategi. Arbetet med en övergripande affärsplan som är nedbruten lokalt, är också en viktig framgångsfaktor.

– Det är det som har tagit oss till att omsätta drygt en miljard kronor. Nu har vi lagt en ny treårs-affärsplan och vi ska upp till en omsättning på 1,5 miljarder kronor 2015 genom att fortsätta vår organiska tillväxt, ta marknadsandelar och rekrytera rätt personer, säger Peter Bodin.

Charlotta Danielsson

Grant Thornton Sverige

Antal anställda: 1.000

Omsätter: 1,054 miljarder kronor

Antal kontor: 24