... Lali Börjesson, auktoriserad redovisningskonsult och ledamot i FARs styrelse.

Vilka möjligheter har du som ledamot i FARs styrelse att påverka?

– Jag försöker få in redovisningskonsulternas perspektiv på alla frågor som hamnar på styrelsens bord. Jag vill också föra småföretagens talan, oavsett om det är ett revisions- eller redovisningsföretag eller någon som jobbar på en stor byrå men med små kunder. Våra medlemmar har väldigt olika arbetsvillkor beroende på var och med vad de arbetar.

Vilka är de viktigaste frågorna för redovisningskonsulter just nu?

– Att få marknaden att förstå skillnaden mellan redovisningstjänster och revisionstjänster, men också skillnaden mellan de tjänster som en auktoriserad redovisningskonsult utför och bokföringstjänster som man hittar på internet för 200 kronor per timme. Att kommunicera till marknaden att en auktoriserad redovisningskonsult står för något mer och levererar något utöver ”bara bokföringen” är en av våra viktigaste uppgifter. Och nya Reko är ett bra stöd för de mer kvalitativa tjänsterna.

Övergången till K2/K3 är också en stor fråga för redovisningskonsulterna. Där tror jag att FAR behöver stötta med både utbildning och rådgivning till medlemmarna.

Flera av styrelsens fokusområden är kopplade till dessa frågor, exempelvis bolagens rapportering, anpassade SME-tjänster och att tydliggöra yrkesrollerna.

Vilka förväntningar har du på 2013?

– Jag vill att Reko får stort genomslag på marknaden och bidrar till att höja medvetenheten om och statusen på vår yrkesroll. Jag hoppas också att banker och andra intressenter inser konsekvenserna med oreviderade bolag och börjar kräva reviderade siffror vid affärer mellan bolag. Sedan utgår jag ifrån att FAR och SRF fortsätter sitt samarbete genom att harmonisera reglerna för inträde, auktorisation och kvalitetskontroll så att vi talar med en röst om de auktoriserade redovisningskonsulterna.

När går FAR och SRF ihop?

– Jag vill att vi ska gå ihop så snart som möjligt! Ju fler och ju mer enade vi är, desto större möjligheter har vi att påverka och därför har båda föreningarna allt att vinna på ett samgående. Vi är varandras bästa säljare, brukar jag säga om revisorer och redovisningskonsulter. Jag ser ingen konkurrenssituation mellan våra yrkesroller.

När får FAR en redovisningskonsult till ordförande?

– När titeln redovisningskonsult är lika välkänd och respekterad som titeln revisor, både inom branschen och ute på marknaden. Vi behöver dessutom fler redovisningskonsulter som är engagerade i FAR så att det finns fler att välja på. Då kommer våra frågor vara lika självklara på agendan och då har vi kommit ett steg närmare att en redovisningskonsult blir ordförande.

Vad driver dig i din yrkesvardag?

– Jag brinner för småföretagarna och älskar att vara en del av mina kunders verksamhet. Att dela deras framgångar och motgångar och hjälpa till att förbättra deras arbetsvillkor ger mig massor! Jag är ju själv småföretagare och vet vilken tuff vardag de har. I mitt FAR-engagemang är det både branschgemenskapen som lockar med möjligheten till kontakt med kollegor runt om i landet, men också en stark önskan att modernisera synen på branschen. Vi är inga trista kamrerstyper som bara gillar siffror! Både revisorer och redovisningskonsulter är mångsysslare som kan en hel del om mycket och i vår vardag möter vi många spännande människor inom alla olika branscher.

Pernilla Halling

Lali Börjesson

Lali Börjesson är auktoriserad redovisningskonsult och ledamot i FARs styrelse. Tillsammans med Johanna Reimer driver hon Stjärnan Redovisning AB. Byrån har fyra anställda och ligger i Stockholm.