Innehåll

Ett ämne som de flesta tycker är jobbigt och tråkigt, gör hon roligt och intressant. Momsspecialisten Pia Hedberg har byggt sin karriär på andra värden än bara pengar. Som gruppchef och delägare i Grant Thornton är hon en förebild för nästa generations ledare.

Människor tycker normalt sett inte att moms är det mest upphetsande som finns, men jag försöker åtminstone göra det lite mer intressant, säger Pia Hedberg.

Många i branschen känner henne som en uppskattad föreläsare och lärare. En rundfrågning på ett utbildningsföretag nära dig bekräftar bilden. Så här skriver en deltagare i kursutvärderingen till FAR Akademi: ”Som alltid är Pia pigg, underhållande och pedagogisk. Dessutom fullmatad med info. Man håller sig garanterat vaken.”

Det pedagogiska tänket genomsyrar allt Pia Hedberg gör, inte bara i undervisningen utan även i hennes kundkontakter. Ordet pedagogik kommer från grekiskans pedagog som betyder att leda barnet. Pia Hedberg återkommer ofta till vikten av att ”hålla kunden i handen” genom hela processen. Såväl i utbildningssammanhang som i kommunikationen med kunder är konsten att få människor att förstå. Detta är också grunden för att skapa kundnytta och i förlängningen att kunna ta betalt.

Hennes yrkesval kan tyckas långsökt för någon som var barnmodell och drömde om att bli skådespelerska. Men när man skrapar lite på familjehistorien inser man snart att hon förvaltar båda föräldrarnas yrken – samtidigt som hennes karismatiska personlighet får ta plats på scener och podium både i Sverige och utomlands.

Hon växte upp i Kungälv utanför Göteborg, med mamma, pappa, lillebror och en ”stor, rund och god dansk familj”. Mamman, som är danska, var ekonom och pappan, en ”klok och god man”, rektor med samhällskunskap och historia som huvudämnen. Det var han som uppmanade Pia att göra klart juridikstudierna: ”En utbildning kan ingen ta ifrån dig”, var hans devis.

Pia Hedberg gick ut i yrkeslivet samtidigt som Sverige genomförde ”århundradets skattereform”, 1990–91. Det skulle komma att forma hennes fortsatta karriär. Som nyanställd på Akelius skatt, som sedermera köptes upp av Liberkoncernen, fick hon följa med på vad som fortfarande är den största utlandskonferens hon upplevt.

– Vi var i Brasilien i sex veckor med sammanlagt 2.000 kursdeltagare som bara tragglade det nya skattesystemet. Jag fick vara med från början och det har varit otroligt nyttigt för att förstå de förändringar som kommit därefter, säger hon.

Det dröjde inte länge förrän de första förändringarna kom. 1994 fick Sverige en ny momslag och 1995 ställdes även den på ända i samband med att Sverige gick med i EU. Vid det laget hade Pia Hedberg redan hunnit skriva sin första bok, om den nya momslagen.

– Det var när jag skrev boken som polletten föll ned – det är det här jag tycker om att göra!

Efter EU-inträdet sköt efterfrågan på kunskap inom momsområdet i höjden och Pia Hedberg, som hade upptäckt sin passion för att läsa in sig på ett ämne och behärska det till hundra procent, var helt rätt i tiden. Förutom moms lärde hon sig tidigt de nya datoriserade skatteprogrammen, som hon också undervisade i. Samma revisorer som i dag är hennes branschkollegor var på den tiden kunder.

– Mina förutfattade meningar kom på skam för de var väldigt roliga människor, säger hon. Vi har fortfarande kul!

I 30-årsåldern sökte Pia Hedberg en förändring i livet. Huvudstaden lockade med sitt kulturutbud, och hon hade redan många vänner i Stockholm. Arbetsmässigt var det inga problem eftersom hon kunde flytta inom Norstedts. Men efter drygt ett år var det dags för en ny utmaning. 1999 började hon på Deloitte; det var delvis en kulturchock.

– Nu skulle jag börja med timdebitering, herre gud det var en chock! Jag kan förstå att vissa kan bli skrämda av att man ska sätta upp tid på allt man gör. Men ganska snart kom jag på att det går bra bara man har kunden i fokus.

Hemligheten är att få kunden att förstå vad företaget har för utmaningar och att översätta det till möjligheter och risker som går att kvantifiera i pengar.

– Det är jag som ska berätta för kunden vad det finns för utmaningar och möjligheter ur ett momsperspektiv. Därefter sätter kunden ett värde på min insats. Det handlar om ett långsiktigt arbete och om att bygga förtroende.

Diskussionen om att ta betalt för värde i stället för timmar har accentuerats efter revisionspliktens avskaffande. Pia Hedberg tycker att branschen har en del kvar att lära när det gäller att ta hand om sina kunder.

– När vi gjort en leverans låter vi ofta resten vara. Jag rekommenderar en mer strukturerad uppföljning och att man exempelvis ringer upp och frågar kunden: Har du läst? Har du förstått? Vi måste vara proaktiva och möta kundens behov framåtriktat.

Det kostar så lite och ger så mycket mervärde, menar Pia Hedberg och berättar om hur Grant Thornton arbetar strategiskt med frukostseminarier och olika evenemang för att skapa tillfällen att möta kunden och utbyta erfarenheter under avspända former.

– Det absolut viktigaste är att man sätter ned foten när man har föreslagit en åtgärd och håller kunden i handen hela vägen, säger hon.

En annan viktig sak, tycker Pia Hedberg, är att det inte ska finnas någon prestige i mötet. Ett enkelt sätt att signalera jämbördighet är att anpassa sina kläder och låta kostymen hänga kvar i garderoben. Hon rekommenderar även att tänka igenom formerna för mötet, som vilken plats man ska mötas på och hur många konsulter som ska med.

Att möta personen på rätt nivå och kunna förklara komplicerade saker på ett lättfattligt sätt är lika viktigt i kundmötet som i klassrummet. Pia Hedberg drivs av viljan att förmedla sin kunskap och att få människor att förstå. Hon läser alla utvärderingar hon får och menar att konsten att hålla föredrag handlar om att vara förberedd.

– Förberedelse är A och O. För att kunna stå och prata måste du kunna ditt ämne, man måste kunna rättsfallen, så undervisningen tvingar mig att hålla mig à jour.

Men det verkar åt båda hållen: undervisningen tvingar henne att vara påläst i det tekniska, men genom kunderna behåller hon kontakten med det praktiska. Hennes arbetsliv består i dag av tre komponenter: Rådgivning, föreläsning och ledarskap. De tre delarna hänger ihop och har många synergieffekter.

– Jag skulle inte kunna utbilda utan att ha kunder och jag tror inte på att sitta själv, man måste jobba i grupp. Som gruppledare måste jag kunna lyssna så nu har jag lärt mig att vara tyst också.

Sedan tre år tillbaka leder Pia Hedberg Ägarledda-gruppen, som arbetar med skattefrågor för fåmansföretag, på Grant Thornton. Bästa dagen på året är när regeringen släpper sin budget.

– Det finns inget roligare än när nådiga luntan kommer, säger Pia Hedberg.

Då sätter hon sig ned med sin grupp och analyserar vad regeringens prioriteringar för det kommande året kommer att ha för effekter på moms- och skatteområdet. Detsamma sker med nya rättsfall.

– Man ska inte sticka under stol med att man som moms- och skattekonsult lever på förändringar, säger Pia Hedberg, som dessutom ogillar monotont arbete.

När man intervjuar personer som Pia Hedberg, som har en massa bollar i luften och samtidigt verkar klara av både familj och vänner är det lätt att drabbas av känslan att detta bara är ämnat för supermänniskor.

– Nej. Man ska bara vara människa, inte för mer och inte för mindre, säger hon.

I Sverige är vi inte så bra på att prata om rädslor eller misslyckanden, vilket Pia Hedberg ser som ett problem.

– Man ska inte försöka vara fröken duktig, när man inte orkar, och riskera att ta sig vatten över huvudet. Var strukturerad, se över hur du kan använda din tid på bästa sätt och få saker ur händerna, är hennes råd.

Har man för mycket måste man kunna säga ifrån. Andra dagar har man flyt, och då kan man göra lite mer.

– Den stora utmaningen i dag är att få balans mellan arbetslivet och den privata sfären. Jag är ingen vän av att man jobbar dygnet runt. Jag vill att mina medarbetare ska kunna njuta av sin fritid och må bra.

Hon är medveten om att hon i rollen som ledare, och inte minst som delägare, fungerar som en förebild. Själv blev hon mamma ganska sent, när karriären redan var i rullning. Dessutom hade hon turen att få en son som inte hade något emot att följa med mamma till jobbet. Viggo var bara fyra månader när han åkte på sin första utlandskurs i moms.

– Det är ingenting jag rekommenderar men för mig funkade det väldigt bra, säger hon.

Föräldraskapet tycks fortfarande vara en av de strukturella orsakerna till att kvinnorna är underrepresenterade bland delägarna i branschen.

– Jag tror att det har att göra med att kvinnor föder barn just i den åldern då karriären börjar ta fart. Det finns inte en chans att behålla eller skapa en hög omsättningsvolym när man är hemma med barn, säger Pia Hedberg.

Samtidigt är hon själv ett exempel på att det finns andra vägar till delägarskap än enbart en maximerad omsättning.

– Sannolikt har jag inte den höga volym som förväntas generellt i branschen. Jag försöker vara en god ambassadör för företaget, jag älskar mitt jobb och det lyser igenom.

Delägarskapet i sig självt har aldrig varit en drivkraft för Pia Hedberg. Hon pratar i termer av att göra nytta och göra sitt bästa – det betalar sig.

– Allt du sätter in får du tillbaka, säger hon.

Men hon vill också nyansera diskussionen lite: Alla kanske inte med automatik ska sträva efter att bli delägare. Det finns ju även andra karriärvägar och delägarskapet bör inte ses som en belöning.

– Att vara delägare är inte enbart en rättighet utan innebär också skyldigheter. Du har ett kollegialt ansvar såväl mot företaget som mot medarbetarna, säger Pia Hedberg och kommer osökt in på en av sina käpphästar: värderingar.

– Det är ju fantastiskt att få gå in i ett företag och satsa tillsammans, men då måste ju företagets värderingar passa mig. Jag kanske hade tackat nej till att bli delägare på en annan byrå, men jag tackade ja på Grant Thorton, säger Pia Hedberg, som den varumärkesambassadör hon är.

Sist men inte minst, en ledare måste vara beredd att stiga åt sidan. Även en som älskar att stå i rampljuset.

– Jag coachar medvetet yngre medarbetare för att de på sikt ska bli våra chefer, säger Pia Hedberg.

Rakel Lennartsson

Fakta:

Pia Hedberg

Familj: Sambo, två barn, släkt och många vänner.

Ville bli: Skådespelare.

Blev: Skattejurist och momsexpert.

Dold talang: Väldigt duktig på squash.

Intressen: Umgänge, böcker, resor, teater.

Fakta:

Århundradets skattereform

Århundradets skattereform är det namn som populärt gavs åt den svenska skattereformen 1990–1991. Socialdemokraterna och Folkpartiet kom överens om ett nytt skattesystem där den högsta marginalskatten inte skulle överstiga 50 procent. Redan 1995 frångick man dock principen att hälften av en löneökning skulle behållas av löntagaren genom införandet av värnskatten.

(Källa: Wikipedia)

Pia Hedbergs karriärtips

Ha kunden i fokus – släpp inte taget

Låt andra utvärdera ditt arbete

Var påläst – kom väl förberedd

Var strukturerad – gör rätt saker

Var modig – lär dig säga nej

Gör ditt bästa – allt du sätter in får du tillbaka

Sträva efter balans i livet

Sök en arbetsgivare med dina värderingar