Skatteverket har ändrat inställning: Papperskvitton är gammalmodigt.

– Vi vill inte stå i vägen för nya tekniska lösningar, säger Conny Svensson, riksprojektledare för kontanthandelsprojektet på Skatteverket.

2010 kom kassaregisterlagen och därmed blev också alla som omfattas av lagen skyldiga att lämna kvitto till sina kunder. Då tolkade Skatteverket lagen som att det var nödvändigt att det var ett papperskvitto, men nu har myndigheten tänkt om.

– Det har kommit nya tekniska lösningar inom området sedan dess, bland annat olika betalningslösningar. Så vi har ändrat inställning och tycker själva att papperskvitton är gammalmodigt. Kan man spara kvittot i digital form är det bra, säger Conny Svensson.

Han konstaterar att lagstiftningen är teknikneutral, men att en central del i lagstiftningen är kontrollåtgärderna. Skatteverket måste kunna kontrollera att den som omfattas av lagen verkligen lämnar ett kvitto.

– Och då har ju papperskvitto varit enkelt. Men vi inser att vi inte längre kan hänga upp det på papperskvitton utan är öppna för nya tekniska lösningar. Det finns redan företag som tillhandahåller både papperskvitton och digitala kvitton, säger Conny Svensson.

Skatteverket arbetar nu med frågan hur de digitala kvittona ska kunna kontrolleras och kommer under årets början att presentera vad man har kommit fram till.

– Vi har ju också varit i kontakt med företag som arbetar med olika personalhanteringssystem och även för dem underlättar digitala kvitton hanteringen, säger Conny Svensson.

Charlotta Danielsson

Papperskvitton

Omkring 1,5 miljarder papperskvitton skrivs ut i Sverige varje år. De går inte att återvinna. Många papperskvitton innehåller även det hormonstörande ämnet bisfenol A.

Källa: Spara kvittot