Den ideella sektorn kommer att få en nyckelroll i framtiden. En ny studie från KPMG och World Economic Forum visar hur gränserna mellan offentlig sektor, privat sektor och civilsamhälle smälter samman.

Idéstudien som fått namnet The Future Role of Civil Society presenterades i Davos. En tendens som tas upp är att det är den ideella sektorn som anger tonen, framför allt i frågor som hållbarhet, när offentlig, privat och ideell sektor blir allt mer lika i uttryck och förhållningssätt.

Studien bygger på input från 200 chefer och ledare, expertintervjuer samt workshops.

Charlotta Danielsson