Innehåll

En ny mentorinsats ska främja svensk export. Bakgrunden till regeringens beslut är att många företagare med utländsk bakgrund har stor kompetens och välutvecklade kontaktnät i sina hemländer och en mentorinsats ska hjälpa dem att dra nytta av detta för att främja svensk export.

Charlotta Danielsson