Innehåll

Brittiska konkurrensmyndigheten (Competition Commission) presenterade i februari en omfattande rapport om marknaden för revison i större bolag. I rapporten konstateras att aktieägarna har för lite inflytande över revisorsvalet och en åtgärd som föreslås är obligatorisk byrårotation.

FAR har tillsammans med Svenskt Näringsliv skickat ett remissvar till britterna i vilket den svenska modellen med valberedning lyfts fram som en lösning. Genom ett strukturerat valberedningsarbete kan aktieägarnas engagemang i revisionen öka utan lagstiftning, menar svenskarna.

Rakel Lennartsson