... till Lisbeth Larsson, informationschef, om Grant Thortons jämställdhetsundersökningar, som fick stort genomslag i media i samband med internationella kvinnodagen 8 mars.

”Vi tror att jämställdhet skapar bättre dynamik”

1 Varför är det viktigt att undersöka jämställdheten i bolagsledningar runtom i världen?

– Vi har gjort de här undersökningarna sedan 2004, som ett led i att försöka leva upp till vår vision om att bidra till ett välmående näringsliv. Vi tror att jämställdhet skapar bättre dynamik och det finns även studier som visar att företag med jämställda bolagsledningar levererar högre avkastning.

2 Det visar sig att jämställdheten är lägst i den rikaste delen av världen, hur kommer det sig?

– Ja, tillväxtekonomierna har betydligt högre andel kvinnor i ledande positioner i näringslivet. Kina har hela 51 procent, medan Sverige har 27 procent. Generellt sett har tillväxtekonomierna högre andel kvinnor i ledande ställning. Sämst på jämställdhet är de gamla ekonomiska stormakterna USA, Storbritannien och Japan, medan det före detta östblocket är ganska jämställt.

Jag tror att den bristande jämställdheten i Europa har att göra med gamla maktstrukturer. Det är inget som sker med flit, utan det sker undermedvetet och därför krävs det att man tänker efter extra för att bryta mönstret. Har man bestämt sig för att det här är viktiga frågor att jobba med ändrar man automatiskt mindset och det leder till resultat. Då behövs inte kvotering.

3 Ni har även tittat på jämställdheten på hemmaplan för svenska chefer, vad kom ni fram till där?

– Generellt sett tar kvinnliga chefer lika stort eller mer ansvar hemma, jämfört med sina partners. När det gäller manliga chefer är det tvärtom, de gör konsekvent mindre hemarbete eller maximalt lika mycket som sina partners. Men vi ser också en tydlig skillnad mellan generationerna där de som är under 40 år är betydligt mer jämställda än de som är över 40 år.

4 Vad behöver förändras för ett mer jämställt arbetsliv och vem bär ansvaret?

– Företagen måste tänka smart och se till att tillvarata kompetens oavsett var den sitter. Som individ måste man ta ett personligt ansvar och kanske vara beredd att ta hjälp i vissa skeden i livet och använda sig av exempelvis RUT-avdraget. Jag tror att det fortfarande finns ett utrymme för kvinnor att ta för sig mer, vi ser att tjejer konsekvent begär lägre ingångslöner än killarna, trots att de går ut med högre betyg från högskolan.

Rakel Lennartsson