... till Pernilla Lundqvist, redovisningsspecialist på KPMG i Göteborg och ledamot i FARs policygrupp för redovisning, som utsetts till ledamot i redovisningsutredningen.

”FAR kan spela en stor roll i redovisningsutredningen”

1 Du är utsedd till sakkunnig i redovisningsutredningen, hur gick det till?

– FAR fick skicka in två förslag till representanter och enades om två kandidater, en manlig och en kvinnlig. Sedan valde justitiedepartementet mig. Jag har haft en hel del kontakter med flera av tjänstemännen tidigare, bland annat har jag påtalat lagfel som uppstått vid implementeringen av EU-direktiv.

2 Utredningen ska implementera EUs redovisningsdirektiv men tillsattes innan direktivet var färdigförhandlat i Bryssel, hur kommer det sig?

– Ja, det har varit en del diskussioner om detta, men det handlar om att man var rädd för att det skulle bli ett snabbt ikraftträdande och därför ville justitiedepartementet ha utredningen på plats i god tid. Den normala ordningen är annars att direktivet är antaget innan medlemsstaterna påbörjar implementeringsprocessen.

3 Vad är ert uppdrag?

– Utredningsdirektivet består av två delar. I ett första steg handlar det om att ta in det nya redovisningsdirektivets obligatoriska ändringar i svensk lag, exempelvis fullharmoniseringen när det gäller upplysningskrav för mindre företag. I ett andra steg ska vi titta på vilka förenklingar som är möjliga att göra inom ramen för EU-direktivet.

4 Hur stor makt har du?

– Jag är en aktör av sammanlagt 14 specialister; bland andra är Skatteverket, Finansinspektionen, Bokföringsnämnden och Svenskt Näringsliv också representerade, så det vill till att jag har argument för mina ställningstaganden. FAR har möjlighet att spela en stor roll om policygruppen för redovisning enar sig om en linje. Men formellt sett är jag inte FARs representant utan är vald i kraft av min person.

5 Redovisningsdirektivet skulle varit klart för ett år sedan, varför tar det så lång tid?

– Många har påtalat behovet av en översyn av EUs redovisningsregler, som med tiden blivit ett föråldrat lapptäcke. EU har även gjort mätningar av hur stora besparingar olika förenklingar skulle kunna innebära. Trots detta vill många medlemsstater inte ha förändringar när de väl kommer upp till diskussion. Land till land-rapporteringen, som egentligen inte har med redovisning att göra, har tyvärr bidragit till att förhandlingarna dragit ut på tiden.

Rakel Lennartsson