Lokalt självständiga, men Moore Stephens drar ändå nytta av fördelarna med att ingå i ett stort nätverk. Filosofin är inte att växa för växandets skull, utan att utvecklas i takt med kunderna med rimlig lönsamhet.

I ljusa lokaler några våningar upp i en fastighet på Lilla Bommen i Göteborg ligger Moore Stephens KLN, med västra Sverige som hemmaplan.

– Många av oss som sitter här i dag kommer från Deloitte. Vi valde att lämna Deloitte i samband med den omstrukturering som gjordes när byrån gick ihop med Arthur Andersen. Vi kände att vi ville något annat så vi startade Moore Stephens KLN tillsammans med några tidigare kollegor från PwC, säger Flemming Nilausen, som är delägare.

Han betonar dock att relationerna med både PwC och Deloitte är goda. Som branschen ser ut i dag med ständiga förändringar, uppdateringar av regelverk och kvalitetssystem kan det vara tufft för mindre byråer att klara sig på egen hand. För Flemming Nilausen och hans kollegor var Moore Stephens ett kvalitetsmässigt bra alternativ. De kunde driva en fristående revisions- och konsultbyrå men samtidigt ingå i ett internationellt nätverk med högkvalitativa byråer.

– När vi bröt oss loss kände vi ett behov av ett internationellt nätverk. Samtidigt ville vi inte att någon annan skulle bestämma hur många delägare vi skulle ha, eller vad vi skulle göra. Då var Moore Stephens ett bra alternativ. Det som ska hålla ihop oss är gemensamma värderingar, ett gemensamt varumärke och kvaliteten på arbetet vi utför, säger Flemming Nilausen.

Internationellt har Moore Stephens 314 byråer med 638 kontor i cirka 100 länder. Antalet medarbetare är drygt 21.500. I Sverige finns fem företag med cirka 150 medarbetare, men Flemming Nilausen utesluter inte att man kommer att bli fler.

– Att vi är fristående associerade och jobbar i nätverksform tilltalar många. Att man samtidigt är fri att lämna nätverket utan några större ekonomiska påföljder är också ett plus. Det är viktigt att det är nyttan av att vara med i nätverket som ska vara anledningen till medlemskapet, säger han.

För dem som ingår i nätverket erbjuds årliga träffar, både internationellt och nationellt. Målet för Moore Stephens internationellt är att vara ett kvalitativt och kompetent alternativ till Big 4 i sitt marknadssegment. Specialisering och hög servicenivå i nära samarbete med kunden är ledorden.

I samband med Moore Stephens Sverige-konferens 2011 uttryckte Chris Rawden, som är executive director för Moore Stephens i Europa, sig så här:

– När det till exempel gäller rederibranschen är vi minst lika bra som Big 4, om inte bättre. Men de största byråerna har en bredare täckning inom fler branscher som gör att vi ännu inte kan konkurrera fullt ut inom alla områden.

Men ambitionerna i Sverige är inte att ta upp kampen med Big 4. Flemming Nilausen talar om att utvecklas och växa i takt med uppdragsgivarnas behov. Inte att växa för själva växandets skull.

– Vi är tillräckligt små för att kunna erbjuda personlig service, men samtidigt så stora att vi kan ge våra kunder den specialistexpertis de behöver. Det är uppskattat av många. Vi tror att vi är ett mycket starkt alternativ till de större byråer som ligger utanför de fyra stora och utan tvekan även till de andra byråerna inom vårt marknadssegment, säger han.

I kundsegmentet återfinns stora och medelstora företag. Kanske inte de allra största, men det är inte heller där Moore Stephens vill vara, enligt Flemming Nilausen.

– Här i Göteborg jobbar vi en hel del med fastigheter och trading, och en del tillverkningsindustri. Vi har specialiserat oss inom revision, redovisning, lönehantering, skattefrågor, nyetableringar, företagsförvärv, due diligence-processer, generationsskiften med mera, säger han.

Johan Erickson jobbar som revisor på Moore Stephens i Göteborg. Han har en bakgrund inom både Deloitte och PwC men lockades till Moore Stephens av möjligheten att kunna vara med och påverka.

– Här är det lättare att synas och höras. Jag tror att det finns fördelar med att jobba på någon av de fyra stora byråerna, men samtidigt är det mer tillrättalagt. Här finns andra möjligheter att få vara med och utveckla något från grunden och för mig kändes det kul, säger han.

Johan Erickson trivs med att arbeta med ägarledda företag.

– Charmen är att man hela tiden lär sig något, jag träffar allt från snickare till försäljningschefer på stora bolag. Det finns en bredd i arbetet. Som kund är det också en fördel att vara hos oss, eftersom man får uppmärksamhet även man om är ett litet bolag, säger Johan Erickson.

Just engagemanget för kunden är något som både Johan Erickson och Flemming Nilausen återkommer till. De framhåller att ett av Moore Stephens kännetecken är en hög servicenivå.

– Samtidigt skulle jag säga att vi har en bättre prisbild eftersom vi inte har någon tung organisation. Moore Stephens har i Sverige cirka 150 medarbetare och det är en bra storlek på en organisation om den ska vara slagkraftig på marknaden, säger Flemming Nilausen.

Charlotta Danielsson

Moore Stephens

Göteborg:

Antal anställda: 65.

Omsättning: 70 miljoner kronor.

Sverige:

Antal anställda: 150.

Antal kontor: 5.

Omsättning: 135 miljoner kronor.

Internationellt:

Antal anställda: 21.588.

Antal kontor: 638.

Omsättning: 14.500 miljoner kronor.