Innehåll

Se möjligheterna, inte problemen! Det låter kanske som en klyscha, men för baks & co är det en framgångsformel. Genom förvärv av mindre revisions- och redovisningsbyråer har byrån växt stadigt varje år sedan starten 2004.

– Vi vill gärna vara det största alternativet på den lokala marknaden, säger byråns grundare, Bo Axelsson och Kenneth Svensson.

Rött, grönt, gult, blått och terracotta – det första man möts av när man kommer in på baks & co:s huvudkontor i Tranås är färger. Den uppmärksamma ser snart ett mönster – som att väggarna mitt emot fönstren ut mot gatan är varmgula och att väggarna som hamnar i blickfånget hos den som är på väg ut från kontoret är gröna. Man anar en tanke.

– Den gula färgen ska fånga upp ljuset utifrån och den gröna färgen ska förstärka känslan av att problemen är lösta när man är på väg härifrån, förklarar Bo Axelsson när vi går runt i lokalen.

Kontoret är designat för att återspegla byråns värderingar; att bemöta såväl kunder som medarbetare med glädje, öppenhet och entusiasm. Kontoren i Vimmerby, Eksjö och Linköping är inredda i samma stil.

De vill gärna att kunder och andra kontakter tittar in på en fika när de har vägarna förbi, och då är det viktigt att atmosfären är välkomnande och att kunden känner sig hemma i lokalerna. Det märks också på klädstilen.

– Vi vill vara som våra kunder och här ska de känna sig avslappnade. Slips har jag kanske ett par gånger om året, säger Bo Axelsson.

En snabb titt i lokalen bekräftar det han just har sagt. Snyggt och prydligt, men inga kostymer, slipsar eller dräkter.

Det var här, i denna lokal, som Bo Axelsson och Kenneth Svensson startade byrån 2004. Ingen av dem anade då att de knappt tio år senare skulle vara över trettio anställda, med kontor på fyra orter och ha en omsättning på cirka 25 miljoner kronor.

Den första byrån som förvärvades var verksamheten i FB Revision i Tranås med två anställda. Det var i december 2004. Drygt ett år senare var det dags igen, då förvärvades verksamheten i Ulf Saxholm Revision AB i Vimmerby med sex anställda. Förvärvet innebar att byrån nu hade kontor på två orter.

– Vi hade bestämt oss för att växa och eftersom vi redan hade kontakter i Vimmerby så kändes det helt rätt. Vi ville etablera oss där, säger Bo Axelsson.

I dag har kontoret i Vimmerby nio anställda.

Och sedan har det rullat på. Baks & co har även haft en organisk tillväxt, men det är genom förvärven som byrån har tagit de stora kliven framåt.

När det gäller förvärv menar Bo Axelsson och Kenneth Svensson att det finns två sätt att tänka – att se möjligheterna eller att fokusera på problemen. Själva är de benägna att fokusera på det förstnämnda. Vilket de menar har gett dem framgång.

– Medan andra tvekar tänker vi att ”det löser vi”. Det sättet att tänka tror jag skiljer oss från många andra, säger Kenneth Svensson.

Han ger ett exempel. För runt ett och ett halvt år sedan uppstod möjligheten att förvärva ytterligare en verksamhet. Det var mitt under högsäsongen, med allt vad det innebar. Men byrån passade perfekt in i strategin i och med den nya marknadssituationen som uppstått när revisionsplikten slopades för mindre företag.

– Det var ett strategiskt val, ett sätt för oss att positionera oss på den nya marknaden så det fanns inget att tveka om, säger Bo Axelsson.

Även om Bo Axelsson och Kenneth Svensson alltid håller ett öga på lämpliga byråer, så har förvärven inte alltid varit så noga planerade.

– Man kan säga att vi har tagit möjligheterna när de dykt upp, även om vi har varit medvetna om att det skulle komma att innebära en hel del jobb, förklarar Kenneth Svensson.

För det bör man vara medveten om, att det krävs en hel del jobb att förvärva en byrå och att sedan införliva den i den egna byråkulturen. Men en personalsituation med ett visst utrymme för förändringar kan underlätta processen.

– Vi har inte varit rädda för att anställa. Är det för tight finns det ju en risk att medarbetarna inte blir lika intresserade av att dra in nya affärer till byrån, säger Bo Axelsson.

Vad är det då som avgör om ett förvärv blir framgångsrikt? Naturligtvis spelar flera faktorer in, men en viktig del är att lyckas med att överföra kulturen till den nya byrån. Men detta bör göras med stor varsamhet, enligt Bo Axelsson och Kenneth Svensson.

– Ha inte för bråttom med förändringar. För oss handlar det om en försiktig påverkan för att föra över vår kultur till den nya byrån. Och kulturen är viktigare än det tekniska. Allt behöver inte förändras över en natt och frågor som vilket bokföringsprogram man ska ha kan man vänta med. Sådant riskerar bara att skapa oro i onödan, säger Bo Axelsson.

En annan viktig faktor som har gjort förvärven lyckade är att personalen på de olika kontoren har fått möjlighet att mötas och lära känna varandra, exempelvis genom gemensamma kick-offer och konferenser.

Att tänka långsiktigt i förhandlingarna inför förvärvet är också viktigt.

– Man ska komma ihåg att man får vad man betalar för. Jag tror inte att man ska strida för den sista kronan, utan det kan vara viktigare att få med sig de gamla ägarna och de anställda så att båda parter blir nöjda. Ofta är de ju kvar och arbetar i företaget, säger Bo Axelsson.

En god företagskultur, och att lyckas föra över den i den förvärvade byrån, är en nyckelfaktor för framgång, menar Bo Axelsson och Kenneth Svensson.

– Kulturen är viktig för prestationen. Den som trivs gör helt enkelt ett bättre jobb, säger Kenneth Svensson.

I svaret på frågan vad som driver dem märks en utpräglad tävlingsanda.

– Vi är extremt dåliga förlorare. Vi vill alltid göra ett jättebra jobb, både internt och gentemot våra konkurrenter, säger Kenneth Svensson och skrattar.

Bo Axelsson nickar instämmande.

– Det är enormt kul att lyckas som företagare. Det här är inget kall, det är en affärsverksamhet. Och vi vill växa, vara ett starkt företag och skapa värde, säger Bo Axelsson.

De berättar att nya kunder och omsättning alltid står i fokus på kontorsmötena.

– Vi vill få alla att tänka fakturering, vi har en klar tävlingsanda, säger Kenneth Svensson.

De jämför sig med övriga byråer i området och tittar årligen på hur marknadsandelarna utvecklas. På huvudorten Tranås är baks & co marknadsledande när det gäller revisionsmarknaden, med 40 procent av uppdragen.

– Vi vill gärna vara det största alternativet på den lokala marknaden, exklusive ”Big 5” säger Bo Axelsson.

Pernilla Halling

Fakta:

baks & co

Omsättning 2012/13: 25 MSEK.

Antal anställda 33.

Antal kontor 4.

Antal delägare 5.

Kvalificerade revisorer 8.

Redovisningskonsulter 5.

baks & co erbjuder revisions-­, redovisnings- och rådgivningstjänster.

2011 utsågs baks & co till årets företagare av Tranås kommun.

Fakta:

Förvärv

December 2004

Verksamheten i FB Revision i Tranås (2 anställda).

Januari 2006

Verksamheten i Ulf Saxholm Revision AB (6 anställda).

Augusti 2010

Verksamheten i Wallengs account (9 anställda).

Maj 2012

Verksamheten i Elmebros Revisionsbyrå AB.

Juli 2013

Verksamheten i Revisionsbyrån Sven Söderlund AB (2 anställda).

Bo Axelssons och Kenneth Svenssons 7 tips inför

Förvärv

1

Tänk noga igenom vad det innebär att växa, både när det gäller administration och den personalmässiga delen.

2

Se möjligheterna, inte problemen. Annars riskerar man att tappa fart och det mesta går ju att lösa.

3

Definiera ditt/ert marknadsområde och bestäm er för var ni vill vill finnas.

4

Leta efter byråer i lagom storlek. Är den förvärvade byrån för stor finns en risk att kulturen på den nya byrån tar över.

5

Var inte för snål när det kommer till priset. Sista kronan är inte så viktig. För att förvärvet ska bli lyckat är det viktigt att båda parter är nöjda.

6

Var lyhörd. Allt behöver inte förändras över en natt. Personalen från den förvärvade byrån måste känna att de hänger med.

7

Kulturen är viktigare än tekniken. Fokusera först på att överföra byråns kultur, medan tekniska förändringar kan vänta, exempelvis byte av bokföringsprogram.

BALANS_2013_N08_A0021_bild1
BALANS_2013_N08_A0021_bild2