Innehåll

FORSKNING FRÅN LINKÖPINGS universitet visar att chefens arbetsmiljö ofta är en ickefråga. Forskning om chefers hälsa är ovanlig.

– Arbetsmiljöarbete omfattar inte cheferna. Det är de som ska utföra det. Men vem uppmärksammar chefens hälsa och förmåga till ledarskap? Var får de stöd?, säger Daniel Lundqvist, som forskat kring frågan.

Flera förutsättningar är viktiga för att utöva ett bra ledarskap, bland annat att få feedback i sin roll som chef och att ha ett bra socialt kapital och goda relationer på jobbet.