Steve Ribbestam, ordförande Sveriges redovisningskonsulters förbund (SRF)

Annika Fritsch, skatteexpert, Företagarna

Carola Lundgren, godkänd revisor och ledamot i FAR:s styrelse

FÖR TRE ÅR SEDAN AVSKAFFADES REVISIONSPLIKTEN FÖR MINDRE FÖRETAG. HUR HAR DET GÅTT?

– Marknaden har gett sitt svar genom att 75 procent av alla nystartade aktiebolag inte väljer revision och hälften av alla bolag som kan välja bort revisorn har gjort det. Årsredovisningar i bolag som varken valt auktoriserad revisor eller auktoriserad redovisningskonsult har sämre kvalitet. Allt enligt Bolagsverket. De bolag som använder auktoriserad redovisningskonsult har nu minst risk, enligt UC.

– Vår bild inom Företagarna är att det har gått mycket bra. Det är en populär reform, både bland dem som startar nya företag och bland redan etablerade. De äldre företagen har ju all anledning att fundera igenom vilken kvalitetsgranskning de har bäst nytta av och det blir ofta något annat än revision.

– Det har gått ännu bättre än väntat! De kunder som väljer att ta bort revisionen, har tacksamt tagit emot de andra tjänsterna vi i stället har erbjudit. De som har valt att behålla revisionen är nu mer insatta i vad de får ut av en revision och känner sig därmed mer nöjda, som jag upplever det.

HÅLLER DU MED REGERINGEN OM ATT DETTA ÄR DEN VIKTIGASTE FÖRENKLINGSREFORMEN FÖR FÖRETAGEN?

– Denna förändring har helt klart inneburit en kostnadsbesparing för de aktuella företagen då de betalat för revision som i de allra flesta fall inte varit behovsstyrd. En annan kanske ännu viktigare reform är förenklingen av momshanteringen. Det höll på att gå fel men efter SRF:s påpekande har regeringen ändrat till det bättre.

– Frivillig revision är en viktig reform. Små företag har ofta svårt att få lönsamhet i tidiga skeden och det är viktigt att de får möjlighet att själva bedöma vilka konsulttjänster de behöver bäst. Det betyder inte att alla kommer att välja bort revisorn. Huvudsaken är att deras ägare och ledning får möjlighet att göra detta val.

– Nej det gör jag inte. Avskaffandet innebär förvisso att vissa företag slipper betala ett revisionsarvode och pengarna kan användas till andra tjänster eller bara till att öka vinsten med de tusenlapparna. Men jag kan inte tänka mig att företagarna själva tycker att deras liv blivit enklare. Vad som verkligen borde förenklas är momsreglerna, den djungeln är inte lätt att ta sig igenom för våra medarbetare och än mindre för våra kunder.

Hur ser du på att gränsvärdena för revisionsplikt kan höjas? Vad får det för konsekvenser?

– Det är en naturlig följd att gränsvärdena höjs efter den första positiva försöksperioden som vi nu genomgått. Vi måste komma dit att vi får frivillig revision och inte lagstadgad. Konsekvensen av detta blir att revisionstjänsten värderas och uppskattas då revisor väljs i publika bolag och andra bolag där revision behövs.

– Företagarna anser att gränserna för frivillig revision redan från början borde ha varit högre och ser positivt på att fler företagsledare kommer att få valfriheten när gränserna höjs. Först ska ju reformen utvärderas och det påbörjas inte förrän 2015, vilket är synd. Därmed kommer en höjning knappast att kunna genomföras förrän 2016 eller 2017.

– Jag är positiv till det eftersom jag gillar att företagen själva kan välja vad de behöver köpa för tjänster. Konsekvensen blir troligen att ganska många företag väljer bort revision i traditionell mening, men eftersom vi som jobbar i branschen har så gedigna kunskaper om vad företagen behöver kommer kunden att köpa andra tjänster.