Innehåll

Turerna mellan Skatteverket och PwC fortsätter. Skatteverket har överklagat Förvaltningsrättens friande dom som kom i december, och menar att om aktierna har en värdering på tio kronor så har PwC mycket stora nedskrivningsbehov framför sig.

Det var efter en granskning av aktierna i PwC som Skatteverket valde att upptaxera bolaget med 48 miljoner kronor, då aktiernas värde enligt Skatteverket understeg marknadsvärdet. Frågan hamnade i Förvaltningsrätten som dock gav PwC rätt. Men Skatteverket ger inte upp. Nu har myndigheten valt att överklaga till Kammarrätten för att få frågan prövad igen.