Erfarenhet av självständigt arbete är en förutsättning för att lyckas med redovisningskonsultexamen. Den slutsatsen drar FAR i analysen av resultaten från det senaste provtillfället.

Redovisningskonsultexamen genomförs av FAR i samarbete med Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF). Vid senaste examenstillfället före jul deltog 83 personer. Bland de blivande FAR-medlemmar som deltog klarade 59 procent provet mycket bra, med godkänt resultat. Samtidigt är det många, både av dem som klarade sig och de som inte gjorde det, som tycker att provet var tidspressat.

– Det senaste provet upplevdes som mastigt och det är inte meningen att någon som är väl förberedd ska känna tidspress. Det är feedback som vi tar till oss. Vi ska skapa rätt förutsättningar för att lyckas på provet. Nivån på frågorna kommer inte att sänkas men vi tittar på struktur och omfång, säger Lena Sjöblom, ansvarig för redovisningstjänster på FAR.

Provet testar den breda konsultrollen. För att lyckas ska man visa att man kan fatta självständiga beslut, vilket bygger på att man har fått träna på detta inom ramen för sitt arbete. Här har arbetsgivarna ett stort ansvar, betonar Lena Sjöblom.

– En auktoriserad redovisningskonsult ska kunna hantera uppdraget hela vägen från ax till limpa – men självklart inte kunna allt själv. Det är ett körkort vi talar om, inte någon övermänniska, säger Lena Sjöblom.

FAR är mån om att medlemmarna ska lyckas och alla blivande FAR-medlemmar som genomförde examen har fått en personlig uppföljning per telefon. Lena Sjöblom är positiv efter samtalen och anser att de som nu inte blev godkända har goda chanser att klara sig nästa gång.

– Vi arbetar med att förändra redovisningskonsultrollen och det tar tid. En redovisningskonsults vardag ser olika ut på olika byråer och i olika delar av landet. Godkänt resultat i examen är startskottet på en ny karriärväg som kan se väldigt olika ut. Någon redovisningskonsult kan ha mycket hög kompetens inom skatteområdet medan en annan är bra på till exempel redovisningsfrågor i större företag – så ska det vara. Gemensamt för alla auktoriserade är att de tar ansvar och hanterar uppdragen på ett professionellt vis, säger Lena Sjöblom.

Rakel Lennartsson