Revisions- och rådgivningsbranschen växer stadigt. I år väntas de sju största byråerna öka med drygt 1.000 anställda och den stora utmaningen är att hitta rätt personer.

Med jämna mellanrum publiceras undersökningar om vilka arbetsgivare som är mest attraktiva. Och allt som oftast placerar sig de sju största byråerna (BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG, Mazars och PwC) högt upp på listorna.

De stora byråerna har väl inarbetade kontaktnät mot universitet och högskolor och är självklara deltagare vid arbetsmarknadsdagar då framtida arbetsgivare får möjlighet att presentera sig för studenterna. Men samtidigt står branschen inför stora förändringar, vilket även avspeglas när det kommer till rekryteringen.

– Eftersom branschen förändras kommer vi inte att kunna fortsätta rekrytera medarbetare på samma sätt som tidigare, utan behöver rekrytera personer från andra utbildningar och branscher. Att hitta dessa potentiella medarbetare är en utmaning, säger Karitha Ericson HR-chef på Grant Thornton.

När undersökningen Sveriges bästa arbetsgivare 2014 presenterades tog Grant Thornton en sjätteplats i kategorin Större företag. Karitha Ericson tror att sådana resultat bidrar till bättre möjligheter att rekrytera.

– Konkurrensen har hårdnat, men Grant Thornton har blivit en attraktivare arbetsgivare vilket vi märker av, säger hon.

På PwC har man ständigt ett stort antal sökande, framför allt gällande juniora tjänster. Men byrån satsar stort på att även attrahera mer seniora personer.

– För att ligga i framkant är det viktigt för oss att kommunicera utbudet av tjänster, visa på alla olika roller, utvecklingsmöjligheter och variationer av specialistområden. Genom att göra det attraherar vi både studenter och seniora personer, säger Marie Eilertsen på PwC:s human capital-avdelning.

Konkurrensen om de bästa studenterna är hård, men det har den alltid varit och ingenting tyder på att konkurrensen skulle ha blivit hårdare.

– Därför är det viktigt att kunna peka på vad som är unikt med just vårt bolag och vad vi kan erbjuda en framtida medarbetare. Kandidaterna ställer höga krav på sin arbetsgivare, säger Maria Karlén, HR-ansvarig på KPMG.

Hon får medhåll av Marianne Sandén Ljungberg, vd på Mazars:

– Utmaningen är att uppfattas som en attraktiv revisionsbyrå och för att ligga i framkant måste man modernisera sig vad gäller tjänsteutbud, metoder och verktyg, säger hon.

Samtliga av de sju största byråerna ökar antalet anställda något för varje år. Bianca Mali, HR-chef på BDO, beskriver att företaget är inne i en tillväxtfas och planerar att nyanställa under 2015.

– Den största utmaningen för oss är att hitta young professionals och seniora konsulter. De är inte så benägna att byta arbetsplats och om de gör det är det ofta utanför branschen, säger hon.

För att locka till sig nya medarbetare menar Bianca Mali att det är viktigt att visa på det stora antalet utbildningstimmar som företagen investerar i medarbetarna.

– Det leder till en enorm kompetenshöjning på kort tid, säger hon.

Anna Pontén, HR-ansvarig på Deloitte, framhåller att förändringsarbetet som kontinuerligt pågår på revisions- och rådgivningsbyråerna även gäller rekryteringen.

– Deloitte är världens största affärsnätverk. Klienterna behöver konsulter och revisorer som är vana att vara i frontlinjen och som utifrån kompetens och integritet kan utmana invanda, men kanske inte längre gynnsamma företeelser. Utmaningen är att hitta medarbetare som både har grundkunskaper och förmåga att lära nytt, är lämpliga att arbeta i team och har en stark integritet, säger hon.

Många av dem som söker arbete nu tillhör en generation som ställer andra krav och har andra förväntningar på arbetsgivaren än tidigare generationer. De vill i högre utsträckning ha en arbetsplats med möjlighet till social interaktion, personlig utveckling samt flexibilitet.

– Vi ser också att man vill arbeta med ledare som är mer av en coach/mentor som utmanar individen i sin utveckling, säger Maria Karlén, KPMG.

På Deloitte har man noterat att det som värderas när man söker en framtida arbetsgivare är spännande arbetsuppgifter, möjligheten att utvecklas och en företagskultur som står för att långsiktigt bidra till ett bättre samhälle.

– Våra ökade krav på medarbetarna matchas av deras ökade krav på oss som arbetsgivare. Det är intressant att notera att intresset för komplicerade uppdrag, internationella kontakter och kompetensutveckling matchar våra krav på medarbetarna, säger Anna Pontén, Deloitte.

Men vad händer då när mediebilden av branschen inte enbart är positiv?

– Vi har sett många exempel på att branschen inte är tillräckligt transparent och till viss del omodern. Detta påverkar nya medarbetare men även dem som jobbar i branschen. Våra nuvarande medarbetare är den viktigaste barometern för att vi ska fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare även för nya medarbetare, säger Karitha Ericson, Grant Thornton.

Charlotta Marténg