En stor majoritet av FAR:s medlemmar tycker att det är lätt att få kontakt med rätt person på FAR. Det visar den medlemsundersökning FAR låtit göra.

Nu är den klar. Medlemsundersökningen som SKOP har gjort på uppdrag av FAR. Närmare 1.400 av FAR:s medlemmar har valt att svara.

– Syftet med medlemsundersökningen är att utveckla medlemsnyttan och se att vi gör rätt saker för branschen. Vi är otroligt stolta över att så många har tagit sig tid att inte bara svara på enkäten utan även lämna fria svar med många tips och idéer, säger Lena Henriksson, kommunikationschef på FAR.

FAR:s generalsekreterare Dan Brännström instämmer:

– Medlemsundersökningen och frisvaren är en guldgruva att gräva i för att få tips hur vi kan lyfta medlemsnyttan, säger han.

Nu ska enkäten, som gjordes via e-postutskick till alla medlemmar under slutet av februari och några veckor i mars, sammanställas och analyseras. Men klart är att en majoritet av FAR:s medlemmar är nöjda med sin branschorganisation.

85 procent tycker att FAR:s kundservice är bra, 82 procent har uppgett att de tycker att FAR:s medlemservice är bra och 86 procent tycker att FAR:s medlemsrådgivning är bra.

Undersökningen visar även att en majoritet av medlemmarna tycker att den lokala verksamheten är viktig för medlemsnyttan och en mycket stor majoritet av medlemmarna har ganska eller mycket stor nytta av informationen i FAR:s e-postutskick.

– Nu ska vi gå på djupet i informationen vi fått in och kommer sedan att återkomma och presentera ytterligare resultat, säger Lena Henriksson.

Charlotta Marténg