Handels i Göteborg har lyckats vända den negativa trenden med allt färre doktorer i extern redovisning och lärarkrisen som följer. En välkommen nyhet mot bakgrund av den alarmerande situationen.

Redovisningsämnets kris har diskuterats intensivt de senaste åren – i debattartiklar och intervjuer i Balans och i en mindre arbetsgrupp tillsatt av Alexander Beck, utredningschef på Civilekonomerna. Men nu har Handelshögskolan i Göteborg lyckats vända den alarmerande trenden. Sex disputerade doktorander i redovisningsämnet de senaste två åren är resultatet av en tioårig satsning.

– I dag har vi uppnått balans när det gäller disputerade lärare i redovisning, berättar Jan Marton, vice rektor på Handelshögskolan i Göteborg och regelbunden krönikör i Balans.

Samtidigt betonar han att detta inte innebär någon lösning för landet som helhet. Med andra ord, krisen i redovisningsämnet består. Men Handels i Göteborg kan nu erbjuda det goda exemplet. Vad krävs för att lyckas?

– Det måste finnas en långsiktig satsning bestående av flera komponenter. Finansiering är en grundläggande komponent, men det krävs också ett systematiskt rekryteringsarbete bland intresserade studenter. I vårt fall har det varit väldigt viktigt att det inte bara var institutionen som satsade, utan att Handelshögskolans ledning stod bakom projektet.

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har upparbetade relationer med näringslivet och alla de stora revisionsbyråerna, vilket också har varit en framgångsfaktor. Samarbetet mellan akademi och praktik har tagit sig flera uttryck.

– Samtidigt som vi gjorde den här satsningen öppnade vi för möjligheten att bedriva forskarutbildning på halvtid, så att flera av våra doktorander har kunnat behålla sina tjänster ute på de stora revisionsbyråerna samtidigt som de har arbetat på sin avhandling, säger han.

Huvudfinansiär bakom satsningen är Torsten Söderbergs stiftelse, även Stena har bidragit med pengar.

Rakel Lennartsson

Fakta:

Redovisningsämnet

  • Ekonomi och redovisning är ett av de ämnen som får minst resurser per student och lärarbristen är akut. Läs bland annat intervjun med professor emeritus Sten Jönsson i Balans nr 8.2014.

  • Högskoleförordningen kräver att utbildningen ska bedrivas på vetenskaplig grund vilket i praktiken tolkas som att en universitets- och högskolelärare ska vara disputerad.