Innehåll

Påskrivande revisor i några av Sveriges största industribolag och ytterst ansvarig för 3.500 revisorer. Helene Siberg Wendin är nordisk revisionschef på EY och en av branschens tyngsta makthavare.

För drygt två år sedan, 1 juli 2013, tillträdde Helene Siberg Wendin posten som EY:s revisionschef i Norden. Det skedde efter en stor omorganisering av EY, där de nationella nivåerna avskaffades som operationella nivåer och Norden blev den minsta geografiska enheten under EMEIA som står för Europe, Middle East, India and Africa.

– Utvecklingen av EY speglar utvecklingen av den allt mer globaliserade ekonomin och kundernas efterfrågan. Vi gjorde vår omställning utifrån ett kundperspektiv där vår organisation är skapad för att möta kundernas behov, säger Helene Siberg Wendin.

För att knipa de allra största revisionsuppdragen krävs en organisation som kan matcha de största globala koncerneras behov, det vill säga ett nätverk som spänner över hela jorden och har specialistkunskap inom olika branscher.

– För tio år sedan var det ett imponerande cv som avgjorde din revisorskarriär. I dag måste du också kunna visa att du har rätt branschkunskap, säger Helene Siberg Wendin.

Själv är hon specialiserad på stora industribolag allt sedan hon började som revisorsassistent på en revisionsbyrå i Göteborg i januari 1991.

– Jag hade redan bestämt mig för att bli revisor och hade till och med utsett min favoritbyrå att arbeta på när jag kom ut från Handels. Men det var mitt i fastighetskraschen 1991 och EY hade anställningsstopp.

En annan revisionsbyrå skulle däremot nyanställa en enda person och Helene Siberg Wendin blev den som klarade nålsögat i den ovanligt hårda konkurrensen.

– Tidigt i min anställning fick byrån jag arbetade för ta över ett större börsnoterat industribolag. Jag blev assistent i teamet och växte snabbt med uppdraget när jag fick gå från moderbolaget, till dotterbolagen och till koncernnivå. Jag fick verkligen lära mig allt från grunden.

Helene Siberg Wendin stannade hos sin första arbetsgivare i sammanlagt tolv år och efter det var hon fast med de stora bolagen. Då blev hon kontaktad av EY som ville förstärka sitt team med en revisor med börsbolagsprofil. 2002 kunde Helene Siberg Wendin således börja hos sin gamla drömarbetsgivare. Två år senare blev hon delägare. Ytterligare tio år senare valdes hon till styrelseordförande för EY:s delägargrupp i Sverige. På EY har hon arbetat med hela bredden från stora börsbolag till mindre ägarledda bolag. Men hur har livet förändrats sedan hon tog plats i EY:s högsta ledning?

– Inte så mycket faktiskt, svarar Helene Siberg Wendin. Jag har ju arbetat med kunduppdragen hela tiden.

Som börsbolagsrevisor rör man sig högt upp i näringskedjan, bland näringslivets mäktigaste. En revisor måste vara väl insatt i ett företags strategier och blir inbjuden till ledningsgrupps- och styrelsemöten och bygger sitt kontaktnät i den miljön. Men Helene Siberg Wendin tillstår att hennes kontaktnät troligen har vidgats ytterligare sedan hon blev styrelseordförande i EY.

– I övrigt förändrar inte styrelseuppdraget min vardag särskilt mycket. Att vara operativ revisionschef med 3.500 medarbetare däremot, är ett jättestort uppdrag som kräver tid och engagemang.

Hennes första reaktion, när hon uppmanades att söka tjänsten som nordisk revisionschef var att någon måste ha ringt fel.

– Jag har aldrig varit chef tidigare, jag har bara arbetat med kunder, minns hon att hon svarade.

Men det var precis vad EY sökte – en chef som var marknadsorienterad. Helene Siberg Wendin upplever att det är en fördel att ha en fot i verkligheten.

– Jag tror att jag får mer respekt bland medarbetarna tack vare att jag arbetat så mycket med våra kunduppdrag. Folk känner att jag vet vad jag pratar om.

En typisk arbetsvecka börjar med att Helene Siberg Wendin stiger upp vid femsnåret för att ta första morgonflyget till Stockholm, Warszawa eller USA.

– Under alla år som jag har jobbat har jag känt att det varit roligt att vakna på måndagmorgonen och tänka på att denna vecka ska jag få vara med om de här intressanta mötena med kunder och kollegor. Man lär sig ständigt nya saker som revisor vilket är väldigt stimulerande.

Den största belöningen är dock när kunden tackar för en bra revision och avrapportering.

– Det händer ganska ofta och det är roligt när man känner att vi som revisorer kan ge kunden mervärde och bidra till deras utveckling. Tänk så många tusentals revisioner vi gör där vi faktiskt rättar till felaktigheter innan årsredovisningen och revisionsberättelsen släpps – men det är nästan bara undantagen som uppmärksammas.

På så vis är revisionsyrket otacksamt. Den breda allmänheten får aldrig inblick i vilken nytta revisorn faktiskt gör, eftersom revisorernas arbete oftast bara syns i samband med misslyckanden och företagsskandaler. Därför blir det uppskattningen från dem som faktiskt har inblick i revisorns arbete – den yttersta företagsledningen – som betyder något för Helene Siberg Wendin och de andra börsbolagsrevisorerna. Hur ser hon på risken att revisorn hamnar i knäet på bolagsledningen, i stället för att vara ägarnas vakthund?

– Jag upplever inte att vi revisorer arbetar på ledningens uppdrag. Vi och företagsledningen är ofta överens om att vi inte är överens. Och båda parter brukar vara nöjda med att kunna säga just så. Jag har aldrig varit med om att en revisor inte skulle våga säga ifrån. Har man inte den integriteten har man nog valt fel yrke. Som revisor har man sin yrkesstolthet, säger Helene Siberg Wendin.

Att revision av storbolag är ett jättestort lagarbete är också en garanti mot vänskapskorruption. Många har inblick i processen och allting måste dokumenteras noga. Nej, Helene Siberg Wendin upplever inte att det är något fel på den svenska bolagsstyrningsmodellen med inbyggda checks and balances mellan de olika bolagsorganen. Problemet är det så kallade förväntningsgapet, skillnaden mellan vad allmänheten tror att revisorn gör och vad en revision faktiskt är.

– Jag kan tycka att vi kunde vara bättre på att förklara för allmänheten genom att delta i samhällsdebatten och upplysa om vår verksamhet. Vi kan bli bättre på att kommunicera och det är viktigt att vi gör det också.

Helene Siberg Wendins uppdrag är emellertid inte av det utåtriktade slaget; hon är mer av en intern ledare. Främst har hon ansvaret för det delägarkollektiv som hon själv är del i och som hon är ordförande för. Därtill har hon som sagt närmare 3.500 revisorer under sig inom det nordiska affärsområdet assurance. Dock har hon inte personalansvar för dessa. På grund av sin arbetsbörda har hon sagt nej till att ta på sig något formellt mentorskap för yngre kollegor, däremot tackar hon i princip alltid ja till att vara bollplank åt yngre kollegor som behöver hennes råd.

– Det är väldigt roligt tycker jag att stötta och coacha yngre medarbetare – de överraskar ofta med att vara extremt duktiga ute på uppdragen, säger hon.

Som kvinna i en mansdominerad värld vill hon gärna bana vägen för andra kvinnor, men samtidigt betonar hon att hon som chef har ett ansvar att se alla medarbetare.

– Jag skulle tro att jag får något fler förfrågningar från killar än tjejer och jag tackar ja till alla träffar jag hinner.

En vanlig fråga som kommer upp vid coachsamtal, som ofta hålls över en lunch, handlar om vägen till delägarskap och hur man ska tänka strategiskt kring val.

– Unga och ambitiösa personer vill ofta göra allt på en gång och då blir det inte alltid bra. Mitt råd är att de ska satsa på det som de är mest intresserade av och även tillåta sig själv att prestera mindre ibland, om det är en sådan period, som exempelvis småbarnsåren. Så småningom är man tillbaka igen, säger Helene Siberg Wendin.

I dag anställer EY fler kvinnor än män och allt fler killar tar ut pappaledighet, så Helene Siberg Wendin tror att de unga männen kan behöva hennes råd lika mycket som de unga kvinnorna. Förutom att välja det man gillar och våga säga nej, betonar hon vikten av balans i livet. Själv har hon haft ett ridintresse som burit henne genom åren. Tills i november förra året, då hon var med om en allvarlig ridolycka.

– Jag vet faktiskt inte om jag kommer att rida igen, även om jag älskade det. Det var en ganska allvarlig olycka, säger Helene Siberg Wendin.

I stället har yoga, som varit en viktig del i hennes rehabträning, utvecklats till ett starkt intresse.

– Jag tror att det är viktigt att ha ett intresse vid sidan av jobbet och yoga är fantastiskt eftersom det kombinerar styrka och smidighet med mental träning.

Att komma över en allvarlig olycka, som kunde gått riktigt illa, är i sig en mental utmaning. Blommorna, från kunder och medarbetare, som fyllde huset dagarna innan jul och väninnorna som turades om att komma förbi och laga lunch var en välkommen hjälp. Efter sju veckor var hon utan kryckor och lagom till att högsäsongen drog igång kunde hon jobba heltid igen.

Det råder ingen tvekan om att Helene Siberg Wendin har sitt hjärta hos kunderna. Hon ser samhällsomvandlingar som påverkar branschen utifrån ett kundperspektiv och förhåller sig pragmatisk till de politiska processerna, som exempelvis implementeringen av EU:s revisionspaket.

– EU-reglerna om obligatorisk byrårotation kommer att innebära att både vi och våra kunder måste anpassa oss till en marknad med nya förutsättningar. Jag tror att de största globala kunderna fortfarande kommer att vara beroende av globala revisionsbyråer. Om man har över 100 dotterbolag runtom i världen är det svårt att välja något annat än de största globala byråerna.

På det hela taget tror Helene Siberg Wendin att tiden verkar för revisionsbranschen.

– Kunderna har börjat bli mer lyhörda för kvalité, vilket är mycket positivt. Prispressen är fortfarande tuff, men jag upplever att kvalitetsmedvetenheten har blivit större på grund av det växande intresset för risker som korruption och bedrägerier och ökat tryck från visselblåsare och medier.

På EY möter man kundernas ökande krav med bland annat ett nytt revisionsverktyg, Canvas. EY:s egenutvecklade verktyg för revisionsmetodik underlättar bland annat arbetet med att identifiera risker.

– Genom att automatisera delar av revisionen genom till exempel dataanalyser frigör vi mer tid till att utveckla kvalitén, säger Helene Siberg Wendin.

IAASB:s nya revisionsberättelse, med tydligare fokus på risker, tror hon inte kommer att förändra sättet att arbeta särskilt mycket.

– Det känns mest som att man lägger in lite av planeringsdokumentet i revisionsberättelsen. Jag menar, vi pratar alltid om risker och väsentlighet och jobbar redan med stort riskfokus. Jag tror inte att den nya revisionsberättelsen kommer att förändra revisionen och jag är inte säker på att den kommer att förbättra kommunikationen. Risken är att den blir lång och intetsägande.

Nej, Helene Siberg Wendin tycker att kommunikationen med kunder och intressenter fungerar bra redan i dag. En större utmaning ligger i att nå ut till den breda allmänheten.

Rakel Lennartsson

FAKTA:

Helene Siberg Wendin

Ålder: 48 år.

Bor: Göteborg samt övernattningslägenhet i Stockholm.

Familj: Make och son på 17 år.

Utbildning: Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Karriär: Har varit auktoriserad revisor sedan 1994. Varit revisor i bland annat SKF, Telia Sonera, Autoliv, Scania och Boliden.

Fritid: Hästar och ridning, golf, yoga, löpning.

Nuvarande revisionsuppdrag: Bland annat Husqvarna, Lantmännen, IKEA, Svenska Mässan, Ovako, Papyrus och Mycronic.

Arbetsfördelning: Cirka 60 procent på kunduppdragen och 40 procent som revisionschef i EY Norden och styrelseordförande i EY Sverige.