Innehåll

Balans nr 4 2016

Jämställdhet – en affärskritisk fråga

En bransch som rekryterar de bästa men sedan tappar ett antal längs vägen har problem. Det har revisions- och rådgivningsbranschen förstått.

Inför den internationella kvinnodagen 8 mars genomförde Balans intervjuer med vd:ar och HR-chefer på Sveriges största revisionsbyråer – samma byråer som ingår i Balans årliga jämställdhetsundersökning. Tanken var att ge varje byrå en chans att kommentera sina specifika siffror och utmaningar. Föga förvånande har de mycket gemensamt, även om var och en sticker ut på sitt vis.

Gemensamma drag är att det operativa chefskapet är betydligt mer jämställt än delägarskapet. Det finns olika förklaringar till detta, men den som samtliga byråer anför är den inbyggda trögheten i systemet med delägarskap, eftersom det bara är en mindre del som byts ut varje år. Samtliga byråer är också bestämda motståndare till att kvotera in kvinnor för att forcera processen. De är helt enkelt rädda för hur en kvotering av kvinnor skulle kunna påverka motivationen hos manliga medarbetare på väg upp i systemet; en forcerad process skulle i princip kunna leda till att ingen man valdes in under överskådlig tid, vilket inte heller vore önskvärt.

Trots detta ser det nu ut att lossna ordentligt för de stora revisionsbyråerna. 2016 kan gå till historien som ett genombrottsår, då ökningstakten fördubblades jämfört med åren närmast innan och samtliga byråer bedömde att tempot skulle hålla i sig, eller öka, fram till jämställdhet senast år 2026.

Fortfarande finns vissa affärsområden, som exempelvis rådgivning, där männen är i dominans. I stora drag upplever ändå de flesta vd:ar och HR-chefer som Balans talat med att de har tillräckligt många duktiga kvinnor i ”pipeline” för att kunna hålla tempot. De har heller inget val – jämställdhet har blivit en affärskritisk fråga. Unga människor vill inte arbeta på företag som står för någonting annat än jämställdhet och mångfald. Och allt fler kunder ställer vid upphandlingar krav på jämställda team.

Sist men inte minst handlar det om att aldrig slarva bort viktig kompetens, vilket är precis vad som händer när revisionsbyråerna tappar proportionerligt fler av sina kvinnliga medarbetare. Denna trend går bara att vända genom att ta ett helhetsgrepp på frågan och också fundera över vilka förutsättningar medarbetarna har på hemmaplan.

Alla de stora revisionsbyråerna tycks villiga att föra det samtalet med sina anställda och därmed också bidra i en viktig samhällsförändring mot ökad jämställdhet på alla livets områden.

Rakel Lennartsson

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...