Innehåll

Balans nr 4 2016

Debattpanelen – tycker till om RN:s varningar

Martin Johansson, vd LR Revision

Urban Engerstedt, seniorrådgivare och tidigare chefsjurist på FAR

Ingrid Svedin, revisor, Hummelkläppen, Stockholm

Överanvänder RN disciplinåtgärden varning?

– Ja, spridningen är för stor mellan allvarliga brister och brister nära ett påpekande. Syftet med erinran var att införa fler alternativa påföljder, men i stället har RN infört en gradering i minst tre typer av varningar beroende på allvarlighetsgrad. Det finns flera jämförbara fall där vissa ärenden avskrivs och i andra fall leder till varning, det är svårt att förstå varför bedömningen skiljer sig åt.

– Min känsla är att varning blivit allt vanligare och numera framstår som den vanligaste formen av disciplinpåföljd då en revisor av RN befunnits ha åsidosatt sina yrkesplikter. Detta innebär också i så fall att utrymmet för den lindrigaste påföljden, erinran, minskat. Ju vanligare varningar blir desto mindre dramatiskt bör det dock rimligen också vara att bli föremål för sådana disciplinpåföljder.

– Som tillsynsmyndighet bör RN verka för att höja kvaliteten i branschen genom att sätta fokus på områden som bör förbättras. Mindre allvarliga brister bör föranleda erinran medan mer allvarliga överträdelser bör leda till varning. Vi revisorer bör kunna verka i en miljö där det är tillåtet att begå misstag, men samtidigt ska det finnas en strävan efter att hela tiden bli bättre.

Hur påverkar en varning revisorns förtroende?

– På ett övergripande plan bidrar tillsynen till ökat förtroende för revisorskåren. I de enskilda fallen är sambandet svagt eller i vissa fall obefintligt, detta oberoende av innehållet i RN:s beslut. Ett skäl är att det tar så lång tid att RN:s beslut, när det kommer, inte längre upplevs som relevant. Det behöver inte heller finnas något samband mellan beslutet och de frågor som gjorde att förtroendet ifrågasattes.

– Revisorer har nog i allmänhet en tendens att överdriva de negativa verkningarna av en varning. Risken för varningar utgör en naturlig del av yrkesverksamheten. Många varningar har också sin grund i rena ”ordnings-förseelser”, som bristfällig dokumentation. En annan vanlig anledning till varning rör frågor om revisors bristande oberoende där det som regel inte finns någon part som tagit skada eller lidit men.

– Det beror dels på anledningen till varningen och dels hur officiellt ärendet blir, det vill säga om och hur media rapporterar händelseförloppet. Med mindre klienter har man ofta en nära och öppen dialog vilket kan underlätta att förtroendet bibehålls. Större ärenden som blir officiella kan skada förtroendet för revisorsrollen i allmänhet.

Skadar det affären och vad kan man göra åt det?

– Lite krasst beror det på om revisorn har tur eller otur. I de flesta fall uppmärksammas inte en varning och då påverkas inte affärerna. Ibland leder en varning till en nyhetsartikel, även andra revisorer än den utpekade kan skadas av denna. Ofta finns ett skadeståndskrav i bakgrunden, då får motparten riskfritt och utan kostnad tillgång till en omfattande utredning vilket rubbar balansen mellan parterna.

– Nej, i allmänhet tror jag inte att en varning skadar affären. Förtroendet mellan revisor och kunder byggs som regel upp under en lång tid och grundar sig på andra faktorer än frånvaron av eventuella discipliningripanden från RN. Det ska nog mycket till innan en varning raserar ett sådant förtroende. Annorlunda förhåller det sig kanske med de få, men medialt mycket uppmärksammade, affärerna.

– En varning behöver inte nödvändigtvis skada revisorns verksamhet. Frågan är nog kopplad till de båda frågeställningarna ovan: Vad är orsaken till varningen och hur officiellt har ärendet blivit? Jag tycker det är viktigt att åter lyfta huvudfrågan; ”Överanvänder RN disciplinåtgärden varning?” Ja som det ser ut nu tycker jag nog det.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...