Hälsa, hållbarhet och innovationer i ett samhälle i förändring. För branschen är det självklart att arrangera seminarier i Almedalsveckan för att visa hur den kan bidra till ett bättre samhälle.

Nedräkningen till Almedalsveckan som hålls 3 till och med 10 juli har börjat. I år medverkar FAR för fjärde året, och ämnen som hållbarhet, korruption och samhällsnyttig skatteplanering återfinns i de seminarier branschorganisationen bjuder in till.

Självkart finns också flera av byråerna i branschen med i Visby. Antingen som arrangörer eller besökare. Gemensamt för dem är att de är överens om att Almedalen är en viktig samhällsarena, både för att delta i debatten och för att träffa kunder.

EY kommer under två dagar att hålla sex seminarier som rör skola, innovation, entreprenörskap, jämställdhet, hälsa och finansmarknaden. KPMG håller åtta event under tre dagar och PwC storsatsar i Almedalen med fler seminarier än någonsin, 18 stycken.

Deloitte har valt att som tidigare år samarbeta med Affärsvärlden och Daniel Gadd, projektansvarig för Almedalen hos Deloitte, konstaterar att seminarierna skapar energi och engagemang även i den egna organisationen.

Förra året var första året för Grant Thornton att delta i Almedalen med eget program. I år finns byrån på plats igen under tre dagar med seminarier, storytelling och paneldiskussioner. Dessutom hoppas Grant Thornton att toppa förra årets prestation med att bli det företag som var mest omtalat i sociala medier.

På www.tidningenbalans.se finns en längre artikel om branschen i Almedalen med kommentarer från byråerna och länkar till respektive byrås samt FAR:s Almedals-program.

Charlotta Marténg