Balans nr 6 2016

K2 eller K3?

Nu får alla välja

I skrivande stund är nya K2 och den uppdaterade K3 på väg ut på remiss. Nu, när du läser detta finns remisserna tillgängliga för alla intresserade.

Den stora nyheten är att K2 nu omfattar alla associationsformer som enligt bokföringslagen ska upprätta en årsredovisning men är mindre företag enligt årsredovisningslagen. Med andra ord, nu kan alla mindre associationsformer välja mellan K2 och K3.

De associationsformer som inte tidigare har kunnat tillämpa K2, det vill säga mindre handelsbolag, mindre stiftelser etcetera behöver inte anpassa sig direkt till nya K2 utan skjuts upp något. Aktiebolag och ekonomiska föreningar som redan tillämpar K2 ska däremot tillämpa den nya K2 på årsredovisningen för 2016.

Jag anser att det är en mycket stor förenkling att Bokföringsnämnden har samlat sin normgivning för upprättande av årsredovisning i två olika regelverk. Eftersom det nya K2 omfattar alla företagsformer innebär det att K2 för aktiebolag och K2 för ekonomiska föreningar upphör att gälla. Detta är en stor fördel för oss som yrkeskår eftersom vi arbetar med flera associationsformer. Men vi får lära oss nya nummer på de allmänna råden.

I det nya K2 finns särregler för olika associationsformer. Det är därmed viktigt att läsa in sig på det som berör just det företag som årsredovisningen ska upprättas för. Dessutom, till min stora glädje, har strukturen i K2 arbetats om så att det nya allmänna rådet har samma struktur som K3, Det vill säga först lagtext, därefter allmänt råd och slutligen kommentarstext på ett och samma ställe. Min uppfattning är att det är betydligt mer lättläst på detta sätt.

Vad är då de stora nyheterna i K3? Ja, på grund av fullharmoniseringen i Redovisningsdirektivet från EU som implementerats i årsredovisningslagen från och med i år, har alla notupplysningar som inte krävs av årsredovisningslagen för mindre företag tagits bort ur K3 när det gäller mindre företag. Exempel på detta är noter till kassaflödesanalysen, leasingnoten, verkligt värde på förvaltningsföretag och sist men inte minst avstämningen av årets skattekostnad. Med andra ord, vi har fått K3 light.

Vad är då nytt i K2? I remissversionen kan inte mindre företag som upprättar koncernredovisning tillämpa K2. För ett företag som är moderföretag och frivilligt vill upprätta en koncernredovisning blir alltså K3 framtidens melodi. En annan nyhet i remissversionen är att företag som har varulager och pågående arbeten för annans räkning får lägga till skälig andel av indirekta tillverkningskostnader vid värderingen. Detta är en önskan som funnits hos en hel del mindre företag.

En annan nyhet i remissversionen, som oavsett remissvar inte kommer att ändras, är att pågående arbete på löpande räkning inte kan redovisas enligt alternativregeln. Detta på grund av att det strider mot direktivet att redovisa en omsättningstillgång till ett lägre värde än lägsta värdets princip. Orsaken till detta är, som jag skrivit om tidigare, en anonym anmälan till EU-kommissionen. Ni kan lita på att kommissionen följer upp detta. Dock har skatteregeln inte ändrats. Det innebär att mindre företag, om de vill utnyttja skatteregeln, måste göra justeringar i deklarationen.

En annan nyhet i K2 är att de brevsvar som lämnats under 2014 och 2015 nu har arbetats in, i de fall brevsvaren varit tolkningar av K2.

Remisstiden går ut 20 augusti – alltså sommararbete för remissinstanserna och sommarläsning i hängmattan för alla andra!

Trevlig sommar!

Caisa Drefeldt är auktoriserad revisor och redovisningsspecialist på KPMG i Göteborg. Hon skriver i vartannat nummer av Balans.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...