Innehåll

Balans nr 9 2016

Så hanteras arbeten på löpande räkning efter ändringar i K2

Redovisningsspecialist och auktoriserad revisor på KPMG i Göteborg, FAR:s ledamot i Bokföringsnämnden (BFN), välbekant kursledare och återkommande krönikör i Balans. Detta är den första av två artiklar om förändringar i K2.

K2 håller på att skrivas om, varför?

– Dels sker en större översyn till följd av ändringar i årsredovisningslagen som gör att K2 behöver ses över och uppdateras. Det arbetet bör bli klart i slutet av november och ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas närmast efter 31 december 2015, mer om det i nästa nummer av Balans. Samtidigt beslutade BFN redan i somras att alternativregeln för pågående arbeten på löpande räkning ska upphävas i K2. Bakgrunden är att den inte anses förenlig med EU:s redovisningsdirektiv och alltså kan strida mot EU-rätten. Detta har uppmärksammats efter klagomål från enskild till EU-kommissionen och BFN har gjort bedömningen att denna ändring var tvungen att göras.

Vad innebär det att alternativregeln upphör?

– Alternativregeln kommer att finnas kvar skattemässigt, men den upphör att gälla för pågående arbeten på löpande räkning i redovisningen. För pågående arbeten på löpande räkning ska nu huvudregeln tillämpas i stället och förändringen träder i kraft för räkenskapsår som avslutas efter 10 juli 2016. Förändringen innebär att BFN:s allmänna råd och vägledning för mindre företag respektive ekonomiska föreningar ändras på flera punkter.

Vad blir det för konsekvenser för företag som nu måste byta till huvudregeln?

– Tidigare togs intäkten av arbetet upp i samband med fakturering, för många små företag skedde det kanske varje eller varannan månad. Nu måste de nedlagda ofakturerade timmarna redovisas i samband med bokslutet och tas upp som en upplupen intäkt. Företaget kan sedan justera för denna post i deklarationen, eftersom alternativregeln innebär att beskattning sker i takt med fakturering. Det är viktigt att poängtera att det är frivilligt att göra denna justering i deklarationen, och vill ett företag göra detta så är det inte en engångspost, utan justeringen ska då ske även fortlöpande. Sammantaget innebär det en del extraarbete jämfört mot tidigare när alternativregeln kunde tillämpas i redovisningen.

Vad bör företag tänka på för att lyckas med förändringen?

– Både företagen och deras redovisningskonsulter måste tänka på att ta fram underlag på nedlagt arbete och utlägg avseende pågående arbeten på löpande räkning så att detta värde kan redovisas vid bokslutet. Om företaget dessutom vill justera i deklarationen och bli beskattat enligt alternativregeln så påverkar detta både eventuell avsättning till periodiseringsfond och skatteberäkningen i bokslutet. Sammantaget rör det sig kanske om någon timmas extra arbete för en redovisningskonsult.

Det låter inte alltför krångligt, men du menar att det blir dyrt?

– På samhällsnivå kan det bli dyrt. Låt oss göra ett räkneexempel. Vi har cirka 400.000 aktiebolag i Sverige. Säg att det är cirka 350.000 av dessa som är mindre aktiebolag. Alla av dessa har inte pågående arbeten på löpande räkning och redovisar enligt K2, men låt oss säga att det är cirka 30 procent av de 350.000 aktiebolagen. Det är då ungefär 100.000 aktiebolag. Säg att det behövs två timmar att ta fram underlagen för redovisningen och låt oss ponera att varje timme kostar 600 för företagen. Det blir då en kostnad sammantaget på cirka 120 miljoner kronor.

Måste företaget begära skattekredit för den upplupna intäkten?

– Nej, det är naturligtvis valfritt och det handlar bara om att skjuta upp beskattningen, inte om skattebefrielse. Så om det inte spelar någon ekonomisk roll för företaget kan det lika gärna låta intäkten bli beskattad direkt och slippa administrationen vid deklarationen.

Finns det en möjlighet att underlätta arbetet med redovisningen av pågående arbete på löpande räkning?

– Ja, för företag som har en bra projektredovisning är det inte ett problem. För de andra kan redovisningskonsulten lämpligen hjälpa till att ta fram ett system för detta. Det som är viktigt är att företagen är medvetna om förändringen och som jag ser det är det konsultens uppgift att upplysa om förändringen och försöka hjälpa de företag som inte har en projektredovisning.

Slutligen vilka bokslut blir det en förändring för?

– De företag som avslutar sitt räkenskapsår 30 juni 2016 eller tidigare berörs inte förrän nästa räkenskapsår. Men alla räkenskapsår som avslutades efter 10 juli 2016, det vill säga i praktiken oftast 31 augusti 2016, och därefter berörs.

Rakel Lennartsson

Fakta:

Från BFN

 • BFN beslutade 9 juni 2016 om ändringar i allmänna råden (BFNAR 2008:1) och vägledningen om årsredovisning i mindre aktiebolag samt allmänna råden (BFNAR 2009:1) och vägledningen om årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar.

 • I BFNAR 2008:1 innebär ändringarna att punkten 6.13 upphör att gälla och att punkterna 4.5, 6.11, 6.12, 6.14 och 19.3 ändras. I vägledningen Årsredovisning i mindre aktiebolag ändras kommentarerna i kapitel 2, 6 och 19 samt exempel 6 d.

 • I BFNAR 2009:1 innebär ändringarna att punkten 6.14 upphör att gälla och att punkterna 4.5, 6.12, 6.13, 6.15 och 19.3 ändras. I vägledningen Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar ändras kommentarerna i kapitel 2, 6 och 19 samt exempel 6 d.

 • Ändringarna gäller från och med 1 juli 2016 och ska tillämpas på räkenskapsår som avslutas efter 10 juli 2016.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...