Innehåll

Balans nr 10 2017

Hallå där Carina Edlund

För sjuttonde året i rad skriver Carina Edlund, redovisningsspecialist på KPMG, Nyheter inför bokslutet för Balans. I år skriver hon tillsammans med Catharina Pramhäll, Hans Hällefors och Jörgen Nilsson.

Vilka är årets viktigaste frågor?

– Förra året präglades av förenklingar i ÅRL som påverkade såväl mindre som större företag. I år finns det inga stora ändringar av ÅRL eller BFL. BFN har publicerat vissa ändringar i sin normgivning. För företag som upprättar sina finansiella rapporter enligt IFRS har det varit ett år av förberedelser. Främst inför att börja tillämpa IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder och IFRS 9 Finansiella instrument. Därutöver har IASB publicerat ändringar av befintliga standarder. Rådet för finansiell rapportering har publicerat en årsuppdatering som ska tillämpas per 1 januari 2017. Vidare har Rådet publicerat ett utkast till nytt uttalande samt förslag på ändringar att tillämpas från och med 1 januari 2018.

Pernilla Halling