Innehåll

Balans nr 2 2017

Global studie: Förtroende högt på agendan hos företagsledare

På femton år har förtroende gått från icke-fråga till en av företagens viktigaste. Det framkommer i PwC:s stora globala undersökning bland företagsledare. För revisions- och rådgivningsbranschen betyder det växande affärer, bekräftar PwC:s vd i Sverige, Peter Nyllinge.

2017 års CEO Survey utgiven av PwC är den tjugonde i ordningen. Men det var först 2002 som PwC började ställa frågor kopplade till förtroende.

– För femton år sedan, när vi började ställa förtroendefrågor i vår undersökning stod förtroenderisk inte särskilt högt på agendan. Efter ett antal globalt uppmärksammade incidenter är det inte förvånande att företagsledare identifierar cyberhot, dataintegritet och IT-avbrott som de tre största tekniska hoten mot ett företags förtroende, säger Peter Nyllinge, vd för PwC i Sverige.

Han menar att det till stor del är den digitala utvecklingen som skapar utmaningar i att upprätthålla företagets förtroende. I årets rapport uppger 58 procent av företagsledarna att de oroar sig för att förlorat förtroende ska påverka företagets utveckling, jämfört med 37 procent 2013.

Kopplat till förtroendefrågan tar 2017 års CEO Survey också upp att det blivit allt viktigare för företagen att bedriva sin verksamhet med hänsyn till fler intressentgrupper. Traditionellt sett har det varit aktieägare, i dag är det konsumenter, medarbetare, massmedier, den bredare allmänheten och olika intressegrupper som ställer krav på företagen. Rapporten visar också att det är viktigare än någonsin med ett starkt och tydligt existensberättigande, 56 procent av de tillfrågade svarar ja på denna fråga. För revisions- och rådgivningsbranschen är förtroende och existensberättigande särskilt intimt sammankopplade.

– Vi har både samhällets och näringslivets förtroende att hantera företagens mest känsliga frågor. Vi hjälper våra kunder i en ökande omfattning att anpassa sig till hur den digitala utvecklingen påverkar deras strategi, struktur, system, processer och kontroller och dessutom växer nya behov av bestyrkandetjänster fram, säger Peter Nyllinge.

Men det är inte bara förtroendefrågan som skapar tillväxt i revisions- och rådgivningsbranschen.

Svenska företagsledare sticker ut i er globala undersökning som betydligt mer optimistiska än genomsnittet. Hur märks det i er verksamhet?

– Vi hade 2015/16 en tillväxt på sex procent. Första halvåret 2016/17 har tillväxten ökat till åtta procent. Alla våra tjänsteområden växer med särskilt hög efterfrågan på redovisningstjänster och tjänster avseende omstrukturering, företagstransaktioner, börsintroduktioner samt IT-säkerhet och annan riskhantering samt intern kontroll. Det senaste halvåret ökade vi antalet anställda netto med drygt 150 personer.

CEO Survey publicerades i anslutning till World Economic Forum och presenterades i Davos kvällen före WEF-mötet startade. Det är ett sätt för PwC att ge input till diskussionerna vid det globala toppmötet med näringslivs- och politikertoppar från hela världen.

Har PwC också affärsnytta av CEO Survey?

– Vi har stor nytta av den för vår egen förståelse av konjunkturutveckling och trender i näringsliv och samhälle så att vi kan styra vår egen verksamhet, men framför allt för att vi ska kunna ta rätt diskussioner med våra kunder om deras möjligheter och utmaningar, säger Peter Nyllinge.

Rakel Lennartsson

Fakta

2017 CEO Survey är PwC:s globala enkätundersökning bland företagsledare i 79 länder. Årets upplaga var den 20:e i ordningen och släpptes traditionsenligt i samband med World Economic Forum (WEF) i Davos.

WEF pågick 17–20 januari i Davos, för 47:e året I rad. WEF samlar mer än 3.000 deltagare från närmare 100 länder. Bland talarna märks världens främsta ledare.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...