Balans nr 3 2017

På webben just nu: Vad beror de låga ingångslönerna i branschen på?

Sammanfattning: I slutet av januari släppte Civilekonomerna sin lönestatistik. Nyheten startade en debatt på tidningenbalans.se. Helena Adrian menar att svenska nyutexaminerade ekonomistudenter har sämre kunskaper i revisionsstandarder än vad som verkar vara fallet utomlands. Men hon får mothugg: Vi har läst betydligt mer än 7,5 poäng, skriver ”Student”. Det är revisionsbyråernas ägarstruktur och standardiserade karriärväg, inte kunskapsbrist, som är förklaringen, fortsätter en anonym läsare.

”Något annat än lön lockar unga medarbetare till revisions- och rådgivningsbranschen. Branschen placerar sig i bottenskiktet i Civilekonomernas lönestatistik över ingångslöner.” Det kunde man läsa på tidningenbalans.se 30/1.2017.

Men är det så konstigt egentligen? När en nyutexaminerad kandidat- eller magisterekonom söker jobb på en revisionsbyrå har man lång teoretisk utbildning bakom sig, dock inte praktisk erfarenhet av det som vi arbetar med. Det innebär att när en nyutexaminerad person anställs har denne med sig en kurs i bokföring om 7,5 poäng under det första studieåret och många gånger ingen utbildning alls i revision. I de fall det förekommit utbildning i revision är också det en kort kurs och studenterna har inte någon större kunskap om innehållet och innebörden i International Standards on Auditing (ISA).

[...]

Det blir alltså byråerna som får utbilda de nyutexaminerade i såväl redovisningskunskaper som revision. Rent krasst kan man säga att de nyutexaminerade saknar förmåga att utföra självständigt granskningsarbete när de avslutat sin utbildning och börjar på byrå. Det är därför inte särskilt konstigt att lönen sätts efter prestation vilket resulterar i att ingångslönen är låg.

Kommentarer på Helena Adrians inlägg från webben:

Student skriver:

”En kandidat mot revision innehåller minst 30 poäng inom området samt uppsats på ytterligare 15 poäng. För att möta RN:s behörighetskrav ska även revisorsjuridik på 15 poäng läsas till. Inom samtliga av dessa kurser berörs ofta dessa ämnesområden. I det fall detta inte är tillräckligt kan ytterligare ett års heltidsstudier genom en master- eller civilekonomexamen ge ytligare kunskap inom området.”

”Lönen är strukturellt betingad snarare än kompetensbetingad”

”Löneproblematiken ligger inte i kunskapen hos studenterna utan det är snarare ett strukturellt problem i branschen. Det handlar om utbud och efterfrågan. Det råder prispress och det råder partnerskap i branschen samt en massa ekonomistudenter som vill börja på byrå. Detta bäddar för ett ömsesidigt utnyttjande av ny-exade och högpresterande studenter. Studenterna jobbar häcken av sig för att få erfarenhet och oftast ett varumärke i ryggen för att sedan hoppa till ”andra sidan” och i utbyte får ”ni” god lönsamhet och ett bra resultat (utdelning).

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...