Innehåll

Balans nr 5 2017

IT-kompetens viktigt i framtidens revision

Digitaliseringen kommer att höja kvaliteten på revision och IT-kompetens och analytisk förmåga hos revisorn blir allt viktigare. Det framgår i en studie prisad av Svenska Revisionsakademin.

Joakim Andersson och Tim Engström har skrivit uppsatsen Digitalisering och automatisering av revisionen. Hur kan den påverkas samt hanteras av branschen?. I april mottog de Svenska Revisionsakademins uppsatsstipendium.

Slutsatserna är att digitaliseringen kommer att höja kvaliteten på revision. Behovet av mindre kvalificerad personal lär minska när vissa tjänster automatiseras. Samtidigt kommer efterfrågan på IT-kompetens öka liksom kraven på analytisk förmåga hos revisorer, vilket innebär att utbildningarna behöver ses över.

Juryns motivering i korthet: ”Sammanfattningsvis tar uppsatsen upp ett högaktuellt ämne som på ett väldisponerat och lättillgängligt sätt beskriver digitaliseringens effekter för branschen. Språket är enkelt och utan de ibland vanliga forskningsflosklerna. Författarna har vidare gjort ett gediget arbete i att sammanfatta iakttagelserna på ett tydligt och konkret sätt och slutligen ger man ett antal exempel på hur den pågående digitalisering kan komma att påverka revisionsyrkets arbetssätt och processer. Med andra ord: En mycket värdig vinnare.”

Sofia Hadjipetri Glantz