Innehåll

Balans nr 5 2017

En fot in i branschen

Att anställa en nyanländ fyller både kort- och långsiktiga behov för Deskjockeys. Vi träffar revisionsbyråns operativa chef Jonny Boström och Wessam Altabbaa från Syrien som via bemanningsbyrån Just Arrived ges en inblick i branschen.

Det är 22-åriga Wessam Altabbaa själv som tar emot oss när vi anländer till Deskjockeys nya lokaler på Kungsholmen i Stockholm. Sedan i december 2016 jobbar hon på revisions-byrån som receptionist, bara drygt ett år efter att hon anlände till Sverige via Turkiet och båtvägen från krigsdrabbade Syrien. Hennes engelska är bra och svenskan överraskande stabil för att ha varit här så kort tid.

Sedan en tid tillbaka arbetar hon som ambulerande konsult på bemanningsbyrån Just Arrived, vilka verkar för att få så många nyanlända som möjligt ut på den svenska arbetsmarknaden.

För Deskjockeys operativa chef Jonny Boström var det en vinstlott att få Wessam Altabbaa till byrån, där hon jobbar sex timmar om dagen.

– Det är viktigt att ta hand om nyanlända av humanitära skäl. Men tänker man på det långsiktigt kommer många att skapa egna företag vilka i förlängningen blir våra kunder, säger han.

I början funderade Deskjockeys på att anlita någon som var duktig på redovisning. Men efter en behovsanalys tillsammans med Just Arrived gled idén mer över till att byrån behövde en receptionist som även kunde hjälpa till med enklare administrativa uppgifter. Efter att ha fått tre kandidater presenterade för sig valde de slutligen Wessam Altabbaa.

– Wessam tar hand om kunderna, håller i ordning i konferensrummen och fixar frukost och kaffe. Men jag har även satt henne i att renskriva olika saker. Det hjälper oss lika mycket som det hjälper henne att öva det svenska språket, säger Jonny Boström.

När Wessam Altabbaa anlände till Sverige i december 2015 hade hon pluggat turism i hemlandet och hade engelskan med sig. Hon hade också hunnit med att arbeta inom turismnäringen i Turkiet. Väl i Sverige hade hon turen att känna en svensk kvinna sedan tidigare, Ingegerd Schröder, som tog sig an Wessam Altabbaa och hennes syster i nio månader innan resten av familjen bestående av mamma, pappa och ytterligare två yngre systrar anlände.

Att tiden på revisionsbyrån är en bidragande orsak till 22-åringens språkutveckling är tydligt.

– Jag lär mig snabbt. Det var från början viktigt för mig att prata svenska och interagera med människor. Fyra dagar i veckan pluggar jag på SFI och jag läser fortfarande svenska med ”mormor” Ingegerd som jag bodde hos. Sen vill jag plugga på universitetet och jobba inom business relations eller PR, säger Wessam Altabbaa om framtidsplanerna.

På Just Arrived finns det gott om nyanlända med erfarenhet av branschen.

– Vi har många hos oss med bakgrund inom redovisning och revision och det är något vi är öppna för att förmedla. Många av kandidaterna kan engelska och många kan även göra sig förstådda på svenska. Vi försöker trycka på att man lär sig svenska på arbetsplatsen, förklarar Lova Westlund, operations manager på Just Arrived.

Sofia Hadjipetri Glantz

Fakta:

Just Arrived

  • Erbjuder både kortare och längre bemanningsuppdrag.

  • Vid längre uppdrag tillämpas en månads uppsägningstid från kundens sida.

  • Har många kandidater med bakgrund inom redovisning och revision.

justarrived.se

3 Tips från Jonny Boström

1 Ta reda på ditt behov och var konkret. Vad behöver du hjälp med? Tydlighet underlättar både för dig och för den du anlitar.

2 Vem ska ta hand om personen på plats? Har du den tid som krävs för att handleda på ett bra sätt? Vilket stöd kan den som anlitas förvänta sig av byrån?

3 Ha möten om kulturen – både företagskulturen och kulturen i Sverige generellt. Det gäller åt båda håll för att undvika kulturkrockar. Exempelvis: Klädkod och kroppsspråk, så funkar det när vi har helgdagar, hur vi tilltalar våra kunder.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...