Innehåll

Balans nr 8 2017

Möjlighet att kombinera anställningsformer

I dag är det mer regel än undantag att en anställning inleds med en provanställning. Vad många inte känner till är att erbjudandet om provanställning, som huvudregel, enbart kan kombineras med ett erbjudande om en tillsvidareanställning, skriver Anneli Lönnborg, advokat på advokatfirman Nova.

Nyligen uppkom frågan från en av mina klienter om denne kunde erbjuda en anställd en visstidsanställning som inleddes med en prövotid på sex månader. Det kan tyckas vara en udda fråga då visstidsanställningen såsom anställningsform innebär att anställningen har ett slutdatum, vilket provanställningen till viss del är ett skydd för vid en tilltänkt tillsvidareanställning.

Frågan är dock väldigt berättigad, särskilt när det kommer till längre visstidsanställningar som det handlade om i det aktuella fallet. En visstidsanställning kan som de flesta känner till som mest uppgå till sammanlagt 24 månader under en femårsperiod. Vid en visstidsanställning finns som huvudregel ingen möjlighet att på förhand avsluta anställningen.

Hur ska då arbetsgivaren kunna ”pröva” en arbetstagare för en längre visstidsanställning om inte reglerna om provanställning är tillämpliga? Ett sätt att försöka minimera risktagandet vid längre visstidsanställning kan vara att erbjuda flera korta på varandra visstidsanställningar. Dock måste arbetsgivaren vara uppmärksam på att den sammanlagda anställningstiden inte får överstiga 24 månader.

Anneli Lönnborg är advokat på advokatfirman Nova. Hon skriver om arbetsrätt i Balans.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...