Yvonne Jansson, auktoriserad redovisningskonsult på Mazars, är huvudförfattare till Hållbarhet i praktiken – en redovisningsguide.

Varför är den här skriften viktig?

– Vi vill visa redovisningskonsulterna hur de kan arbeta med hållbarhetsfrågor i sina kunduppdrag och öppna dörren för en ny typ av rådgivning. Det finns ett stort behov av stöd och rådgivning hos småföretagen i dessa frågor och redovisningskonsulten som har mycket information om verksamheten har ju stor möjlighet att fungera som bollplank även i hållbarhetsfrågor.

Vilket resultat hoppas du på?

– Att fler redovisningskonsulter vågar ta denna rådgivningsroll.

Pernilla Halling