Innehåll

Balans nr 1 2018

”Knivskarp konkurrens är inte positivt”

Svenska byråledare känner inte igen sig i den franska beskrivningen av stenhård up or out. Utmaningen i dag är snarare att behålla de unga medarbetarna, säger EY:s vd Jonas Svensson.

När Balans ställde frågan till de största svenska revisionsbyråerna för att höra hur väl de kände igen sig i den franska bilden av ett extremt konkurrensutsatt arbetsliv, blev svaret i stort sett: ”inte alls”.

– På PwC i Sverige har vi inte den konkurrerande up or out-kultur som Sebastien Stenger beskriver. Min upplevelse är, och resultaten från våra medarbetarundersökningar visar att vi har en mycket mer familjär och stöttande kultur, säger Peter Nyllinge, vd för PwC.

Från KPMG kommer ett liknade svar:

– Hos oss råder det inte en hård up or out-kultur. Ett av våra kärnvärden handlar om att respektera individen vilket genomsyrar kulturen och medför att det finns utrymme för olika karriär- och utvecklingsmöjligheter, säger vd Magnus Fagerstedt.

Jonas Svensson, vd för EY Sverige, tycker att den franska modellen känns gammaldags.

– Jag upplever inte att vi jobbar på det sättet i dag. Möjligen var det så tidigare, men i dag är det medarbetarna som lockas av andra yrken snarare än att vi ber dem gå. Utmaningen i dag är snarare att hålla kvar än att putta ut, säger Jonas Svensson.

Trots att de toppar studenternas rankningar över mest populära arbetsplatser lyckas Big 4 inte behålla sina bästa rekryter. Många unga medarbetare slutar ”i förtid”.

– Till skillnad från fransmännen stannar de unga svenskarna inte kvar och står ut, utan väljer att lämna, säger forskaren Pernilla Broberg.

Orsakerna kan ligga på strukturell nivå. En möjlig teori är att Frankrikes elitistiska skolsystem fortplantar sig i yrkeslivet och bidrar till att up or out tycks fungera så effektivt i den franska miljön. Men det kan också hänga ihop med den ekonomiska utvecklingen i respektive land. Jonas Svensson påpekar att svenska byråer befinner sig i en tillväxtfas vilket ökar rekryteringsbehovet, och studenternas valmöjligheter. Konkurrensen från anda branscher märks också tydligare.

Svenska byråledare är angelägna om att påpeka att sund konkurrens är positivt.

– Konkurrens är alltid ett sätt att driva en organisation och individer framåt. Som drivkraft är konkurrens viktigt, men när den blir så knivskarp som verkar vara fallet i Frankrike tycker jag inte den är positiv, säger Jonas Svensson.

Peter Nyllinge, som framhållit den familjära stämningen på byrån tillägger också:

– Samtidigt förväntar vi oss av varandra att vi var och en strävar efter utveckling som personer och i våra ansvar, så att vi som organisation kan fortsätta utvecklas.

På vilket sätt kan up or out stärka eller försvaga professionen?

Magnus Fagerstedt tar frågan:

– En alltför stark up or out-inställning kan dränera professionalismen. Kvalitet och yrkeskompetens måste prioriteras, men ett visst mått av konkurrens är positivt, då den kan skapa ytterligare energi, säger KPMG:s vd.