Innehåll

Balans nr 2 2018

Mazars varnas av RI

Mazars får en varning av Revisorsinspektionen, RI. Skälet är upprepade brister i kvalitetsarbetet.

Förra året valde RI att öppna ett disciplinärende mot Mazars. Bakgrunden var att bristande kvalitet i revisionsuppdragen uppmärksammats vid tidigare kvalitetskontroller, och att åtgärderna Mazars vidtagit för att komma tillrätta med problemen inte var tillräckliga. Mazars tilldelades en varning.

– Vi tar mycket allvarligt på varningen, säger Marianne Sandén Ljungberg, Mazars vd.

Men trots allt ser hon möjligheter i det som skett. En tydligare signal om hur viktig kvalitetssäkringen är kan man knappast få. Och hon betonar att den övervägande delen av revisionerna håller hög kvalitet.

– Nu tar vi ett gemensamt krafttag och ser över rutiner och processer. De åtgärder vi har vidtagit ska fortsätta och vi ska se till att leverera resultat omgående, säger Marianne Sandén Ljungberg.

Bland åtgärderna finns bland annat utbildningsinsatser inom revision, förändrat sanktionssystem och nytt ledarskap inom den interna kvalitetskontrollen.

En längre artikel om Mazars och RI:s varning finns på tidningenbalans.se

Pernilla Halling

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...