Mazars får en varning av Revisorsinspektionen, RI. Skälet är upprepade brister i kvalitetsarbetet.

Förra året valde RI att öppna ett disciplinärende mot Mazars. Bakgrunden var att bristande kvalitet i revisionsuppdragen uppmärksammats vid tidigare kvalitetskontroller, och att åtgärderna Mazars vidtagit för att komma tillrätta med problemen inte var tillräckliga. Mazars tilldelades en varning.

– Vi tar mycket allvarligt på varningen, säger Marianne Sandén Ljungberg, Mazars vd.

Men trots allt ser hon möjligheter i det som skett. En tydligare signal om hur viktig kvalitetssäkringen är kan man knappast få. Och hon betonar att den övervägande delen av revisionerna håller hög kvalitet.

– Nu tar vi ett gemensamt krafttag och ser över rutiner och processer. De åtgärder vi har vidtagit ska fortsätta och vi ska se till att leverera resultat omgående, säger Marianne Sandén Ljungberg.

Bland åtgärderna finns bland annat utbildningsinsatser inom revision, förändrat sanktionssystem och nytt ledarskap inom den interna kvalitetskontrollen.

En längre artikel om Mazars och RI:s varning finns på tidningenbalans.se

Pernilla Halling