Innehåll

Balans nr 2 2018

”Med öppen inställning faller bitarna på plats”

Inställningen att våga prova och att ta möjligheterna när de dyker upp har tagit norrlänningen från Umeå till Zürich via Stockholm och sedan slutligen till Västerås, där hon sedan några år tillbaka arbetar på Grant Thornton.

– Jag trivs otroligt bra på Grant Thornton och med att jobba med ägarledda företag. Det driver mig framåt att få vara med och utveckla kunderna och medarbetarna samtidigt som jag hela tiden lär mig något nytt. Men när min man, som arbetar för ABB, fick frågan om vi kunde tänka oss Schweiz kändes det som en spännande utmaning.

– Att arbeta utomlands är bland det bästa jag har gjort karriärmässigt. Som yrkesperson utvecklade det mig oerhört mycket men även ur ett personligt perspektiv. Jag jobbade visserligen i stor utsträckning med samma typ av arbete som innan jag åkte, men eftersom kunderna var större och kulturen annorlunda tog arbetet delvis en annan inriktning.

Efter ett par år flyttade familjen tillbaka till Sverige och Stockholm, och Malin Inestam återvände till Grant Thornton. Efter ytterligare en vända i Schweiz, och barn nummer två, tog saknaden efter hemlandet över och familjen flyttade till Västerås.

– Mellansverige föll sig naturligt då vi ville ha nära till familjen. Genom att jag jobbade på Grant Thornton och de finns på flera orter, gick det att vara flexibel.

Flexibilitet, stort eget ansvar och ett öppet klimat, så beskriver Malin sin arbetssituation.

– Jag inspireras av att du som medarbetare ska kunna vara delaktig och påverka din situation.

Nu ägnar hon arbetstiden åt ledarskap kombinerat med revisorsrollen och att driva utvecklingen av affärsområdet revision.

– Jag har ingen uttalad framtida karriärbana. Min erfarenhet är att om man har en öppen inställning så faller pusselbitarna på plats. Med hänsyn till att vår bransch står inför stora förändringar är jag övertygad om att framtiden ger många nya spännande utmaningar.

Charlotta Marténg

Namn: Malin Inestam.

Ålder: 44 år.

Familj: Man och två barn.

Bor: Västerås.

Utbildning: Auktoriserad revisor, partner och revisionsledare.

Utbildning: Ekonomie Magisterexamen vid Umeå Universitet.

Karriären i korthet:

  • 1997: Ekonomexamen, Umeå Universitet.

  • 2000: Flytt för jobb utomlands på EY, Zürich Schweiz.

  • 2003: Auktoriserad revisor.

  • 2013: Revisionsledare Västerås.

  • 2014: Salarypartner.

  • 2016: Partner.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...