Innehåll

Trainee-program som stärker branschens attraktionskraft

Förmågan att attrahera unga talanger är avgörande för branschens framtid. Det råder det knappast några tvivel om. Men hur får vi dagens studenter att upptäcka oss och det breda spektrum av möjligheteter vi kan erbjuda?

Vi måste alla dra vårt strå till stacken. Jag har länge filat på idén om ett traineeprogram för att låta studenter få möjlighet att prova på att arbeta i branschen. Vad är då nytt med detta? Det finns ju redan en mängd olika traineeprogram som lockar till sig unga, ambitiösa och välutbildade personer. Och de större revisionsbyråerna anställer ju varje år ett stort antal nyexaminerade studenter och har olika former av introduktionsprogram.

Det som är unikt med den här idén är att det anordnas traineeplatser hos flera olika företag under en sammanhållen tid. Förutom företag i branschen är tanken att även låta traineen pröva på att arbeta på bank, för att stärka kontaktnätet med andra aktörer än revisions-, redovisnings- och rådgivningsföretag. Det skulle alltså bli ett sätt för studenterna att upptäcka många av fördelarna med vår bransch, inom ramen för sin utbildning.

Lite skissartat skulle det se ut så här:

Anordnaren av traineeprogrammet:

 • Har kontakt med Universitet och Högskolor

 • Utövar ett mentorskap under traineeprogrammet

 • Genomför utbildning för traineen under traineeprogrammet

 • Ordnar samrådsmöten med samarbetspartnerna

 • Får ersättning för samrådsmöten frånsamarbetsparterna

Universitetet/högskolan

 • Möjlighet till fortsatta studier med praktikplats

 • Deltar i samrådsmöten med Affärsrådet

 • Är med och ersätter anordnaren av traineepropgrammet för samrådsmötena

 • Samarbetspartners – redovisningsbyrå, revisionsbyrå och bank

 • Tar emot traineen under en bestämd period för bestämda traineeuppgifter

 • Er med och ersätter anordnaren av traineepropgrammet för de anordnade samrådsmötena

 • Deltar i samrådsmöten med Affärsrådet

Traineen

 • Är en del av högskole-/universitetsutbildning

För några år sedan var det nära att min idé om ett traineeprogram blev verklighet. Södertörns högskola, där jag är verksam, var med på planerna. Därutöver var en revisionsbyrå, en redovisningsbyrå samt en bank intresserade av att delta i programmet. Av olika skäl avstannade tyvärr projektet av i sista stund. Men jag ger inte upp. Jag tror fortfarande på idén. Och jag vet att det finns intresserade byråer. Det som krävs är egentligen bara en redovisnings- och en revisionsbyrå som är tillräckligt stora, kanske 20–40 anställda, samt en bank som är intresserade. Och så en högskola eller ett universitet som kan erbjuda studenterna möjlighet att inom ramen för mastersutbildningen delta i traineeprogrammet.

Vi måste alla göra allt vi kan för att få unga, ambitiösa människor att söka sig till vår bransch. Ett sådant här traineeprogram skulle verkligen sticka ut i den breda flora av program som dagens studenter erbjuds.

Jag hoppas att det finns byråer där ute som lockas av idén och kan tänka sig att delta i ett sådant program. Varför inte med FAR i ryggen?

Göran Johansson, auktoriserad revisor och verksam som lärare på Södertörns högskola.