Innehåll

Vi frågade sex byråer hur deras arbetsplatser ser ut: Vilken typ av kontor har er byrå? Har alla kontor samma lösning eller kan det se olika ut lokalt?

EY:

Aktivitetsbaserat kontor i Stockholm med så kallad free seating. Lokalt sker denna övergång till aktivitetsbaserat när kontoret flyttar till ny adress eller gör en ombyggnation.

PwC:

Generellt arbetar vi med övervägande öppna lösningar. Dock har vi kontor över hela landet och det skiljer sig ibland mellan olika kontor och inom ett och samma kontor vilken typ av lösning vi har.

KPMG:

Våra största kontor i Stockholm har en aktivitetsbaserad kontorslösning. Lokalkontoren har en blandning av cellkontor och landskap.

Deloitte:

Alla våra kontor är, i den omfattning det är möjligt, klient- och aktivitetsbaserade. De största kontoren: Stockholm, Göteborg och Malmö, är helt aktivitetsbaserade. Övriga kontor ser vi över när vi till exempel flyttar, bygger nytt eller bygger om, det har vi till exempel gjort senast i Kalmar.

Mazars:

Det ser olika ut på de olika kontoren i landet, vi har kontor av alla sorter men de flesta har en mix med cellkontor och kontorslandskap. Kontoret i Stockholm har nyligen flyttat och då övergått till aktivitetsbaserat kontor.

BDO:

Vi har över tjugo kontor från Malmö i söder till norr i Umeå så det ser lite olika ut. I och med vårt kundcentrerade sätt att arbeta vill vi gärna sitta på ett sätt som främjar samarbete och kunskapsöverföring mellan medarbetare, avdelningar och kunder.

Kontorstyper

Cellkontor

Kontor där medarbetarna har ett eget rum.

Kontorslandskap

Kontor där medarbetarna har en fast plats i ett större rum.

Flexkontor

Kontor där medarbetarna inte har fasta arbetsplatser.

Aktivitetsbaserat kontor

Som ett flexkontor, men med zoner som är inredda för olika typer av aktiviteter.