Novare Potential-grundaren brinner för att hjälpa nyanlända och företag att hitta varandra.

– Vi träffar många kandidater varje vecka som har stort driv, höga ambitioner och specialkunskaper inom sitt yrke. Många har kommit väldigt långt med sin svenska. Men de har inget kontaktnät, säger Novare Potential-vd:n Farzad Golchin.

– Samtidigt finns många företag som har stora behov av att anställa, men har svårt att hitta de här kandidaterna. Det är där Novare Potential kommer in. Vi ser oss som en bro mellan nyanlända och företagen.

Att företag förbiser den kunskap och kompetens som finns hos nyanlända är att göra Sverige en otjänst, markerar Farzad Golchin.

– Det här är en jätteviktig fråga för Sveriges tillväxt. Allt handlar om inställningen hos arbetsgivaren. Det finns ofta en osäkerhet i början. Men många blir förvånade när de märker hur mycket bra arbetskraft det finns där ute. Släpp bilden av att det bara är kompetens från Sverige som är den rätta.

– Vad vi har lärt oss är att även om kandidaten har jobbat i ett annat land och alla regler inte är exakt likadana som i Sverige, går det snabbt för någon med rätt driv och kompetens att tillföra stor nytta i företaget.

Peter Lindstrand, People Partner, Tax & Legal Services, PwC, ser också vinster med att rekrytera nyanländ arbetskraft:

– Vi jobbar kontinuerligt och strategiskt med vår framtida kompetensmix, och i detta ligger också ett aktivt arbete kring mångfald. Att arbeta med en organisation som Novare Potential hjälper oss att hitta talanger och kompetenser vi annars inte skulle komma i kontakt med. Vi har flera kompetenta och engagerade medarbetare i olika roller, både administrativt och i konsultroller, som har tagit samma väg in på PwC som Marwa Merjan och vi är jättenöjda med rekryteringarna, säger han.

Sofia Hadjipetri Glantz

Farzad Golchins tre bästa tips

  • Våga investera tid i att intervjua några personer som har en bakgrund ni inte känner till. Vill ni inte lägga mycket tid kan ni börja med en avstämning på telefon eller via Skype.

  • Testa meriter och problemlösningsförmåga via ett kunskapstest och lägg till olika case.

  • Jobbkulturen i ett land är inte homogen. Precis som i Sverige skiljer det sig mellan arbetsplatser även i exempelvis Syrien. Däremot kan det vara bra att prata om olika självklara regler som gäller på just er arbetsplats.