Alla kurvor pekar uppåt

I en omvärld där företagen snabbt ska klara förändringar, teknikskiften och andra utmaningar, stiger efterfrågan på olika tillfälliga lösningar. KPMG, Deloitte och EY erbjuder interimtjänster inom ekonomiområdet – och det är ett starkt växande affärsområde. PwC hade tidigare en avdelning med liknande tjänster, men den tillhör numera Aspia.

Marknaden för interimtjänster är stark, med en stor efterfrågan i dag och en marknad som förväntas växa. Bland annat är det ny teknik som förenklar rutinartat arbete som gör att efterfrågan på kompetent personal kommer att öka.

På Deloitte finns interimtjänsterna inom affärsområdet Business Process Solutions, BPS, som startade 2006 i Sverige. BPS har närmare 200 medarbetare i Stockholm, Göteborg och Malmö.

– BPS har haft en enorm utveckling de senaste åren och vi ser en fortsatt ökande efterfrågan på våra tjänster. Den främsta styrkan ligger i våra proaktiva och kompetenta medarbetare och vi satsar mycket på utbildning, kontinuerlig handledning och interaktion mellan Deloittes olika affärsområden, säger Jacob Kruse, partner på Deloitte.

I första hand finns uppdragen i storstadsregionerna.

– Men vi tar oss även an uppdrag utomlands och på andra orter, runt 20 procent av våra uppdrag är på annan ort eller annat land. Finansiellt utgör verksamheten runt 10 procent av Deloittes verksamhet i Sverige, och är ett av de del-affärsområden som har haft starkast tillväxt under de senaste 10 åren, säger Jacob Kruse.

Uppdrag handlar i allt större utsträckning om att effektivisera bolagens ekonomiavdelningar och förbereda dem på det strategiska skifte som den tekniska utvecklingen med automatisering innebär.

– Vi ser ett skifte i att våra klienter i ökande grad har behov av specialister inom exempelvis controlling och koncernredovisning, men också ekonomer med programmeringskunskaper som kan automatisera processer, säger Jacob Kruse.

Det relativt nybildade bolaget Aspia märker också av ett ökat tryck på interimtjänster. För närvarande har Aspia cirka 30 medarbetare inom affärsområdet och målet är att växa.

– Vi är under stark tillväxt och ser en stor efterfrågan från våra kunder på den här typen av tjänster. Ibland tar vi även in underkonsulter, då kan det till exempel röra sig om att de har nischade kompetenser, någon specifik bransch- eller systemkunskap där vi inte ser att det finns återkommande behov, säger Daniel Älåker, som är ansvarig för interimtjänster på Aspia.

EY har erbjudit interimtjänster sedan 2014 och affärsområdet sysselsätter i dag runt 300 personer. Här märks också en stor efterfrågan och EY räknar med att området kommer att växa. Framför allt är det teknik och förändringar i omvärlden som driver på utvecklingen.

– Millienals och digitalisering är de två största drivkrafterna i marknaden vilket gör att andelen interima tjänster kommer att öka markant, säger Mikael Bergsten, Partner, EMEIA Leader Insourcing EY.

– Även globaliseringen och harmoniseringen bidrar till att komplexiteten inom redovisningsområdet kommer att öka, vilket gör det svårare för företagen att underhålla och utveckla företagens kompetens. Det bidrar i sin tur till att efterfrågan på kompetens och interimtjänster kommer att öka, säger Mikael Bergsten.

Erika Andersson