Här finns äldre upplagor av Arbetsrättsvolymen (tidigare HR-volymen).

Nu gällande regler hittar du under ämnesområde Arbetsrätt.

Arbetsrättsvolymen 2013

Här finns äldre upplagor av Arbetsrättsvolymen (tidigare HR-volymen).

2013 Flik 1 Anställningsskydd

2013 Flik 2 Medbestämmande

2013 Flik 3 Arbetstid, ledighet och arbetsmiljö

2013 Flik 4 Sjuklön och rehabilitering

2013 Flik 5 Diskrimineringsskydd

2013 Flik 6 Övriga rättigheter och skyldigheter

2013 Flik 7 Utstationering och arbetstillstånd

2013 Flik 8 Offentlig anställning

2013 Flik 9 Obestånd och lönegaranti

2013 Flik 10 Process m.m.

2013 Flik 11 Arbetsmarknadsåtgärder m.m.

2013 Flik 12 Sökordsregister

I nedanstående pdf:er går det inte att söka på å, ä, ö och vissa specialtecken. Det går däremot att söka på delar av ord. Vid en sökning efter exempelvis balansräkning rekommenderar vi således att man bara söker på balansr.