Här finns äldre upplagor av Börsvolymen.

Nu gällande regler hittar du under ämnesområde Börs.

Börsvolymen 2023/24

Börsvolymen 2023/24

Börsvolymen 2022/23

Börsvolymen 2022/23

Börsvolymen 2021/22

Börsvolymen 2021/22

Börsvolymen 2020/21

Börsvolymen 2020/21

Börsvolymen 2019/20

Här finns äldre upplagor av Börsvolymen.

Börsvolymen 2019/20

Börsvolymen 2018/19

Här finns äldre upplagor av Börsvolymen.

Börsvolymen 2018/19

Börsvolymen 2017/18

Här finns äldre upplagor av Börsvolymen.

Börsvolymen 2017/18

Börsvolymen 2013/14

Här finns äldre upplagor av Börsvolymen.

2013 Flik 1 Författningar

2013 Flik 2 EU-regler

2013 Flik 3 Finansinspektionen

2013 Flik 4 Aktiemarknadsnämnden

2013 Flik 5 Börser

2013 Flik 6 MTFer

2013 Flik 7 Svensk kod för bolagsstyrning

2013 Flik 8 ägarpolicies

2013 Flik 9 Euroclear

2013 Flik 10 Sökordsregister

I nedanstående pdf:er går det inte att söka på å, ä, ö och vissa specialtecken. Det går däremot att söka på delar av ord. Vid en sökning efter exempelvis balansräkning rekommenderar vi således att man bara söker på balansr.