Här finns äldre upplagor av Fastighetsvolymen.

Nu gällande regler hittar du under ämnesområde Fastighet.

Fastighetsvolymen 2013

Här finns äldre upplagor av Fastighetsvolymen.

2013 Flik 1 Jordabalken

2013 Flik 2 Bildande och inskrivning

2013 Flik 3 Planering och byggande

2013 Flik 4 Miljöhänsyn

2013 Flik 5 ägande och förvaltning

2013 Flik 6 Hyra och arrende

2013 Flik 7 Pant och förmånsrätt

2013 Flik 8 överlåtelse och förmedling

2013 Flik 9 Skatt och taxering

2013 Flik 10 Process

2013 Flik 11 Sökordsregister

I nedanstående pdf:er går det inte att söka på å, ä, ö och vissa specialtecken. Det går däremot att söka på delar av ord. Vid en sökning efter exempelvis balansräkning rekommenderar vi således att man bara söker på balansr.