Här finns äldre upplagor av Insolvensvolymen.

Nu gällande regler hittar du under ämnesområde Insolvens.

Insolvensvolymen 2013

Här finns äldre upplagor av Insolvensvolymen.

2013 Flik 1 Konkurs

2013 Flik 2 Förmånsrätt

2013 Flik 3 Företagsrekonstruktion

2013 Flik 4 Arbetsrätt och lönegaranti

2013 Flik 5 Skuldsanering

2013 Flik 6 Brott och näringsförbud

2013 Flik 7 Indrivning av fordringar m.m.

2013 Flik 8 Tillsyn och myndigheters uppgiftsbehandling

2013 Flik 9 Sökordsregister

I nedanstående pdf:er går det inte att söka på å, ä, ö och vissa specialtecken. Det går däremot att söka på delar av ord. Vid en sökning efter exempelvis balansräkning rekommenderar vi således att man bara söker på balansr.