Här finns äldre upplagor av FAR:s Medlemsvolym.

FAR:s Medlemsvolym 2023

FAR:s Medlemsvolym 2023

FAR:s Medlemsvolym 2022

FAR:s Medlemsvolym 2022

FAR:s Medlemsvolym 2021

FAR:s Medlemsvolym 2021

FAR:s Medlemsvolym 2020

FAR:s Medlemsvolym 2020

FAR:s Medlemsvolym 2019

FAR:s Medlemsvolym 2019

FAR:s Medlemsvolym 2018

FARs Medlemsvolym 2018

FAR:s Medlemsvolym 2013

2013 Flik 1 Stadgar och invalskrav

2013 Flik 2 Allmänna villkor

2013 Flik 3 Etikregler

2013 Flik 4 Vidareutbildning

2013 Flik 5 Kvalitetskontroll

2013 Flik 6 Författningar

2013 Flik 7 Sökord

I nedanstående pdf:er går det inte att söka på å, ä, ö och vissa specialtecken. Det går däremot att söka på delar av ord. Vid en sökning efter exempelvis balansräkning rekommenderar vi således att man bara söker på balansr.