Här finns äldre upplagor av FAR:s Samlingsvolym – Redovisning.

Nu gällande regler hittar du under ämnesområde Redovisning.

FAR:s Samlingsvolym – Redovisning 2024

FAR:s Samlingsvolym – Redovisning 2024

FAR:s Samlingsvolym – Redovisning 2023

FAR:s Samlingsvolym – Redovisning 2023

FAR:s Samlingsvolym – Redovisning 2022

FAR:s Samlingsvolym – Redovisning 2022

FAR:s Samlingsvolym – Redovisning 2021

FAR:s Samlingsvolym – Redovisning 2021

FAR:s Samlingsvolym – Redovisning 2020

FAR:s Samlingsvolym – Redovisning 2020

FAR:s Samlingsvolym – Redovisning 2019

Svol_redov_2019.pdf

FAR:s Samlingsvolym – Redovisning 2018

FARs Samlingsvolym - Redovisning 2018

FAR:s Samlingsvolym – Redovisning 2013

2013 Flik 1 Associationsrätt

2013 Flik 2 Bokföring och redovisning

2013 Flik 3 Bokföringsnämnden (för K-företag)

2013 Flik 4 Bokföringsnämnden

2013 Flik 5 Rådet för finansiell rapportering

2013 Flik 6 FARs rekommendationer och uttalanden

2013 Flik 7 BAS

2013 Flik 8 Sökordsregister

I nedanstående pdf:er går det inte att söka på å, ä, ö och vissa specialtecken. Det går däremot att söka på delar av ord. Vid en sökning efter exempelvis balansräkning rekommenderar vi således att man bara söker på balansr.