Bokarkiv – FARs Samlingsvolym – Redovisning

Här finns äldre upplagor av FARs Samlingsvolym – Redovisning.

Nu gällande regler hittar du under ämnesområde Redovisning.

FARs Samlingsvolym – Redovisning 2020

Här finns äldre upplagor av FARs Samlingsvolym – Redovisning.

FARs Samlingsvolym – Redovisning 2020

FARs Samlingsvolym – Redovisning 2019

Här finns äldre upplagor av FARs Samlingsvolym – Redovisning.

Svol_redov_2019.pdf

FARs Samlingsvolym – Redovisning 2018

Här finns äldre upplagor av FARs Samlingsvolym – Redovisning.

FARs Samlingsvolym - Redovisning 2018

FARs Samlingsvolym – Redovisning 2013

Här finns äldre upplagor av FARs Samlingsvolym – Redovisning.

2013 Flik 1 Associationsrätt

2013 Flik 2 Bokföring och redovisning

2013 Flik 3 Bokföringsnämnden (för K-företag)

2013 Flik 4 Bokföringsnämnden

2013 Flik 5 Rådet för finansiell rapportering

2013 Flik 6 FARs rekommendationer och uttalanden

2013 Flik 7 BAS

2013 Flik 8 Sökordsregister

I nedanstående pdf:er går det inte att söka på å, ä, ö och vissa specialtecken. Det går däremot att söka på delar av ord. Vid en sökning efter exempelvis balansräkning rekommenderar vi således att man bara söker på balansr.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...