Här finns äldre upplagor av FAR:s Samlingsvolym – Revision.

Nu gällande regler hittar du under ämnesområde Revision.

FAR:s Samlingsvolym – Revision 2024

FAR:s Samlingsvolym – Revision 2024

FAR:s Samlingsvolym – Revision 2023

FAR:s Samlingsvolym – Revision 2023

FAR:s Samlingsvolym – Revision 2022

FAR:s Samlingsvolym – Revision 2022

FAR:s Samlingsvolym – Revision 2021

FAR:s Samlingsvolym – Revision 2021

FAR:s Samlingsvolym – Revision 2020

FAR:s Samlingsvolym – Revision 2020

FAR:s Samlingsvolym – Revision 2019

Samlingsvol_revision_2019.pdf

FAR:s Samlingsvolym – Revision 2018

FARs Samlingsvolym - Revision 2018

FAR:s Samlingsvolym – Revision 2013

2013 Flik 1 Inledning och ramverk

2013 Flik 2 Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag

2013 Flik 3 FARs rekommendationer och uttalanden

2013 Flik 4 Författningar

2013 Flik 5 Revisorsnämnden

2013 Flik 6 Sökordsregister

I nedanstående pdf:er går det inte att söka på å, ä, ö och vissa specialtecken. Det går däremot att söka på delar av ord. Vid en sökning efter exempelvis balansräkning rekommenderar vi således att man bara söker på balansr.